Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mặc định

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

MẶC ĐỊNH

[Niệm ý Mt 25:31-46]

 

Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau

Như phần cố định cài vào mặc nhiên

Cuộc đời có khốn mới khôn

Có dê xấu xí, có chiên hiền lành

Sống sao tùy ý riêng mình

Khôn hồn thì sống có tình với nhau

Khổ đau cuộc sống đã nhiều

Không thương thì cũng đừng gieo oán thù

Kiếp người chóng hết, mau qua

Chúa chẳng xét gì ngoài đức ái đâu

Trái tim ai cũng được trao

Là phần mặc định thương yêu trọn đời

Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai nơi

Tùy mình chọn lựa rạch ròi từ nay

Chọn ngay từ cõi đời này

Nay sao, mai vậy, chẳng sai chút nào

Chúa không chấp lách gì đâu

Nhưng không thiên vị, xét theo việc làm

Muốn như dê hoặc như chiên

Tự do thực hiện ý riêng mỗi người

 

TRẦM THIÊN THU