Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tháng khổ năm buồn

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

THÁNG KHỔ NĂM BUỒN

 

Bởi ác nhân ích kỷ

Nên sự dữ tràn lan

Một năm dài khốn khổ

Vì cô-vít hoành hành

 

Nhờ đức tin nâng đỡ

Vững lòng giữa nỗi lo

Có Chúa sẽ chẳng sợ

Dẫu khổ vì quỷ ma

 

Năm mới giờ đã cũ

Sự dữ chẳng cũ đâu

Chuẩn bị năm mới nữa

Xin ơn Chúa dạt dào

 

Sóng dữ không ngừng vỗ

Suốt một năm trôi qua

Cách ly nhau vì sợ

Cầu xin Chúa thứ tha

 

Sóng giả hình, gian lận

Nổi lên khắp mọi nơi

Tín nhân cũng chao đảo

Đi theo bè rối rồi

 

Lạy Thiên Chúa quyền phép

Xin cứu chữa chúng con

Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa

Xin gìn giữ bình an

 

TRẦM THIÊN THU