Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Gieo neo kiếp nghèo

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

GIEO NEO KIẾP NGHÈO

[Ngày Vì Người Nghèo lần thứ tư, CN 15-11-2020]

 

Chữ nghèo kéo theo chữ khó

Hệ lụy tất yếu mà thôi

Đời nghèo gieo neo kiếp khổ

Không nói, ai cũng biết rồi

 

Người nghèo ở đâu cũng có [1]

Rất cần chia sẻ, đỡ nâng

Họ là hiện thân của Chúa

Phúc thay ai biết xót thương [2]

 

Nghèo gì cũng khốn cũng khổ

Dù thân xác hoặc tâm linh

Rộng tay giúp người nghèo khó

Sẽ được hưởng trọn phúc lành [3]

 

Cuộc sống mang tính liên đới

Theo luật Chúa dạy yêu thương

Cũng là cách để đền tội

Đồng thời là trách nhiệm chung

 

Xin Chúa từ nhân tha thứ

Những lần con đã vô tâm

Làm ngơ những người nghèo khổ

Không sống đúng theo Phúc Âm

 

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 26:11.

[2] Mt 5:7.

[3] Hc 7:32.