Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hắm Sắc Việt Nhân

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

HẮM SẮC VIỆT NHÂN

 

KÍNH tin một Chúa Ba Ngôi

MỪNG vui theo Chúa, dâng đời, hiến thân

CÁC điều răn giữ vuông tròn

THÁNH Thần tác động tâm hồn tín trung

TỬ – Sinh một chặng đời thường

ĐẠO Thiên Chúa giữ một lòng trước sau

VIỆT nhân minh chứng tình yêu

NAM Trung Bắc chẳng hề nao núng lòng

Tiền nhân anh dũng, kiên cường

Khổ đau chẳng sợ, nêu gương sáng ngời

Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời

Ban cho Nước Việt những người trung kiên

Cầu xin chư vị thánh nhân

Giúp cho hậu duệ trọn niềm tin yêu

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2020