Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhạc bản: Nhớ sự chết

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

NHỚ SỰ CHẾT

(by Trầm Thiên Thu)

 PDF

 

1. Me-men-to mo-ri, Nhớ mình phải chết đi, Sự thật kiếp phàm nhân, Một sự thật minh nhiên.

ĐK. Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Đời nhân thế gian khổ trăm đường,

Xin dừng cơn giận của Ngài, Và đừng nỡ ruồng bỏ con đây.

 

2. Me-men-to mo-ri, Nhớ mình phải chết đi, Đời chẳng có sầu bi, Trọn niềm tin Kitô.

3. Me-men-to mo-ri, Kiếp này đâu đáng chi, Tạm bợ chốn trần ai, Vọng về nơi Thiên Thai.

4. Nhớ tới Gôn-gô-tha, Chúa ngày xưa chết đi, Và Ngài đã phục sinh, Hiển trị nơi quang vinh.