Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đợi

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

ĐỢI

 

[Niệm ý Mt 25:1-13]

 

Bồn chồn chờ đợi không ngơi

Cứ đứng lại ngồi, ngó trước, ngó sau

Thời gian chờ đợi thấy lâu

Người khôn, kẻ dại cũng đều không yên

Đợi lâu nên mệt cái thân

Ngáp lên, ngáp xuống, vì buồn ngủ ghê!

Đêm buông càng lúc càng khuya

Nên càng thấm mệt, lăn ra ngủ liền

Bất ngờ mới biết ai hơn

Kẻ khờ bất cẩn, người khôn sẵn sàng

Như nhau trong lúc bình thường

Khi hữu sự mới tỏ tường dại – khôn

Rõ ràng ai cũng có đèn

Nhưng dầu có đủ hay quên trữ dầu

Bất ngờ chú rẻ đến mau

Đèn ai sáng mới được vào bên trong

Đến giờ khai tiệc tưng bừng

Khốn thay cho kẻ nào không được vào

Suốt đời cũng đợi như nhau

Nhưng khôn được phúc, khổ đau kẻ khờ

 

TRẦM THIÊN THU