Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tác giả: 
Đinh Văn Tiến Hùng

Kính nhớ & ghi ơn Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM

Sáng lập nền Đệ Nhất VIỆT NAM  CỘNG HÒA

      ( Lễ giỗ thứ 57 : 2/11/1963 – 2/11/2020 )

 

Di ngôn của TT Ngô Đình Diệm :  

“ Tôi tiến hãy tiến theo tôi !                                                                                        

Tôi lùi hãy giết tôi !                                                                                                           

Tôi chết hãy nối chí tôi ! “

 

*Nỗi lòng Người năm xưa.

Đêm ngày thao thức với Non Sông,

Vận Nước ngả nghiêng có thấy không ?

Chèo chống gian lao thuyền Tổ Quốc,

Vươn  cao mạnh mẽ cánh chim hồng.

Dẹp lui Cộng sản, tan bè phái,

Phấn khởi Quân Dân đón vầng đông.

Đất Việt tiền đồ đang tỏa sáng,

Bọn ngu khuấy đục tưởng là trong !

 

 

*Nỗi lòng Dân ngày nay.

Ngày nay Dân Tộc với Non Sông,

Hãnh diện còn gì nữa biết không ?

Nghèo đói người dân mang tủi hổ,

Nghênh ngang cán ngố ngự lầu hồng.

Nhục thay Cộng nô hèn theo giặc,

Mặc bọn phỉ Tàu chiếm biển đông .

Cố đấm ăn xôi hay giả điếc,

Nước đục bao giờ mới lại tròng ?

 

Năm bảy năm đã qua.

Quân Dân Viết xót xa,

Vẫn còn luôn luyến tiếc,

Vị Cứu tinh Nước Nhà.

 

Đinh văn Tiến Hùng

 

*Phụ dẫn : Trong 9 năm thời Đệ Nhất VNCH (1954- 1963) dưới sự lãnh đạo anh minh tài đức của TT Ngô Đình Diệm, dân chúng Miền Nam sống thanh bình an vui no ấm. Người dân luôn tỏ lòng kính phục và tôn vinh những công lao to lớn của vị lãnh đạo Quốc gia, nên trong nghi lễ chào quốc kỳ, sau bài Quốc ca là bài Suy tôn Ngô Tổng thống.

 

                  Suy tôn Ngô Tổng Thống


Ai bao năm từng lê gót nơi quê người

Cứu đất nước thề tranh đấu cho tự do

Người cương quyết chống cộng

Bài phong kiến bóc lột
Diệt thực dân đang giắt reo tàn phá


Bao công lao hồn sông núi ghi muôn đời

Gương hy sinh ngàn muôn tiếng không hề phai

Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người

Thề đồng tâm say đắp cho ngày mai


Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm

Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Xin thượng đế ban phước lành cho người


Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng Thống

Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm

Toàn dân Việt Nam quyết theo Ngô Tổng Thống

Chung đắp say nền thống nhất sơn hà

 

( Tác giả Ngọc Bích )