Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Alleluia Lễ các Thánh và các Đẳng Linh Hồn

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

Lễ Các Thánh

Thánh Vịnh

Alleluia

 

Lễ các Đẳng Linh Hồn

Thánh Vịnh

Alleluia