Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thương đến các Đẳng Linh Hồn - Mầu nhiệm các Thánh thông công

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

THƯƠNG ĐẾN CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 

          Vòng đời cứ quay

          Nào người có hay

          Ngoảnh đi nhìn lại

          Hết một kiếp người.

 

          Dù chỉ hai mươi

          Hay đã bảy mươi

          Mãi luôn sống tốt

          Không nuối tiếc gì!

 

          Một mai khép mi

          An bình ra đi

          Hân hoan thư thái

          Về với Chúa yêu.

 

          Giờ đây còn nhiều

          Biết bao nhiêu điều

          Khẩn cầu lên Chúa

          Các đẳng linh hồn.

 

          Sóng xô dập dồn

          Xin Đấng chí tôn

          Chạnh lòng thương xót

          Tha thứ lỗi lầm.

 

          Cuộc sống âm thầm

          Dù những thăng trầm

          Khi còn dương thế

          Hết lòng cậy trông.

 

          Nguyện dâng cõi lòng

          Bao phen mỏi mong

          Linh hồn các đẳng

          Xin Chúa đoái thương.

 

                             Lm. Xuân Hy Vọng

                      Thạch Viên Thị, 17.10.2020

 

MẦU NHIỆM CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

 

Ai đó đã từng trải lòng:

Một màu tim tím xếp vòng hoa tươi,

Tang thương rủ rượi khóc người

Chia tay từ giã cuộc đời dương gian.

Dẫu còn nguy khó gian nan,

Chan hoà xen lẫn muôn vàn hân hoan.

Giờ này quỳ trước thiên nhan

Cầu thay nguyện giúp bình an tâm hồn

Hằng ngày liên lỉ suy tôn

Hoà cùng thần thánh chẳng còn khóc than.

Vui hưởng vinh phúc thiên đàng

Lữ hành cất bước chứa chan lòng thành

Ngày đêm can đảm hùng anh

Đức tin sáng tỏ vượt nhanh qua ghềnh.

Hy sinh, nguyện gẫm cho nên

Hồng ân Thánh Lễ không quên ghi lòng

Mầu nhiệm chư Thánh Thông Công

Các Đẳng linh hồn hoài mong hợp đoàn.

Ngày nào chẳng còn lo toan

Quây quần bên Chúa hỉ hoan muôn đời.

 

                                                                   Lm. Xuân Hy Vọng

                                                                   Ishigaki, 10. 2019