Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

May quá cha không có vợ

May quá cha không có vợ

 

Một ông chồng vào tòa giải tội nói với Cha:
- Thưa cha, con đi nhậu say sưa về khuya 12 lần.


Cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Cha nghe nói say rượu thì không còn nhớ gì nữa mà.


Ông chồng đáp:
- Thưa đúng, con không nhớ gì cả nhưng vợ con nói cho con biết mấy lần và còn nói ngày nào lúc mấy giờ con mới về nhà nữa kìa.


Cha xứ la to:
- Giêsu Ma... May quá cha không có vợ.


Mimosa phụ trách