Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thơ cầu hồn

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

KINH NHỚ THƯƠNG HỒN

 

Kinh Cầu Hồn kéo dài Tháng Mười Một

Nguyện Đức Chúa thu ngắn ngày Luyện Hình

Thuở sinh thời chẳng sống trọn nghĩa tình

Kiếp phàm nhân yếu đuối là như thế

 

Xin xót thương, thứ tha, lạy Thiên Chúa!

Hồn ray rứt, ngày đêm khát khao Ngài

Từ vực thẳm, con tha thiết van nài

Xin lắng tai nghe lời con cầu nguyện [*]

 

Tháng Mười Một chúng con cùng tưởng niệm

Những người con mà Chúa đã gọi về

Nghĩa trang này lặng lẽ những tàn tro

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương đại xá

 

TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 130:1-2 – “Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu.”

 

*******************

 

KINH TƯỞNG NIỆM

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.” (G 1:21)

 

Giã từ đời để về quê

Gặp Chúa nhân từ và được trường sinh

Kiếp người một thoáng qua nhanh

Trăm năm một thuở mong manh kiếp người

Sinh ra – khởi sự cuộc đời

Chết đi – khép lại kiếp người trần gian

Người sau, người trước – đồng lần

Thân tro bụi, kiếp nhân trần thế thôi

Câu kinh tưởng niệm đời người

Thương nhau giữ trọn những lời Chúa khuyên

Chung tình bác ái sớm hôm

Cuối cùng xin được ở bên Chúa hoài

 

TRẦM THIÊN THU