Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - ngày 02-11-20

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca TV 22: https://www.youtube.com/watch?v=dPgYK33L7uE

Dâng Lễ: Dâng Thân Phận: https://www.youtube.com/watch?v=rCXbwtcvM0A

Hiệp Lễ: Trước Nhan Ngài: https://www.youtube.com/watch?v=wA1jhGPucIM