Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp Lễ Chúa Nhật 32 A TN - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

Xem những bài thánh ca phụng vụ hàng tuần ở Youtube Thánh Ca Muôn Đời, https://www.youtube.com/c/thanhcamuondoi/


Đáp Ca Thánh Vịnh 62 - Chúa Nhật 32 A Thường Niên - Khao Khát Mong Ngài.
https://youtu.be/D4MDXa8oQkg
Ca Hiệp Lễ - Chúa Nhật 32 A Thường Niên - Chúa Sẽ Đến Bất Ngờ.
https://youtu.be/ipfswADG5zg