Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thánh nữ hiếu khách Giêsu - Maria Gô-rét-ti - tuổi hoa niên - Thánh nữ lu-ci-a

Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng

THÁNH NỮ HIẾU KHÁCH GIÊ-SU

 

“Mát-ta à, Mát-ta ơi

Sao con lo lắng tơi bời làm chi!”

Lời Chúa con mãi khắc ghi

Khi Ngài thăm viếng, sá gì đường xa.

Thánh nữ hăng say thiết tha

Hết tình phục vụ, bỏ qua ngại ngần

Nguyện xin Thánh nữ ân cần

Cho con đón nhận tha nhân mãi hoài

Lòng chằng bi ai xa rời

Noi gương Thánh nữ rạng ngời chia san

Mọi ngày tiến bước bình an

Loan truyền tình Chúa tuôn tràn khắp nơi!

 

Lm. Xuân Hy Vọng

 

MA-RI-A GÔ-RÉT-TI   -  TUỔI HOA NIÊN

 

Giữa tuổi hoa niên, thiếu nữ đằm thắm

Với niềm phó thác đầy ắp cõi lòng

Vượt qua gian nan, cậy trông rạng ngời

Ôi Ma-ri-a Gô-rét-ti tuyệt vời

Thánh nữ trinh khiết, một đời hiến dâng

Không để mất nhành thiên tuế trong ngần

Chẳng lìa xa tình yêu Chúa ân cần

Ôi nữ trinh ngàn diễm lệ muôn phần

Tuôn đổ tràn trề hồng ân khôn ví

Gia đình, bạn trẻ sống vì tha nhân

Luôn vui tươi, nhiệt huyết tận đáy lòng

Chia san mãi niềm cậy trông vào Chúa.

 

                                Lm. Xuân Hy Vọng

 

THÁNH NỮ LU-CI-A

 

Lu-ci-a Thánh nữ đồng trinh

Luôn đơn sơ hy sinh không phải

Dù thăng trầm trong tương lai

Vững tâm trông cậy, ngày mai sáng ngời.

 

Xin cho con đáp trả một đời

Vâng nghe Chúa cất lời hoan ca

Tình Người vọng mãi vang xa

Trao ban nguồn sống bao la ân cần.

 

Đời con đây xin Chúa xếp vần

Vần thương vần nhớ vần chờ trông

Nét nghiêng nét thẳng mỏi mong

Yêu thương chan chứa cõi lòng con thơ.

 

Lm. Xuân Hy Vọng