Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời kinh con hát

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Lời kinh con hát

 

Kính mừng Mẹ, lời kinh con hát

Chuỗi Mân Côi từng hạt yêu thương

Dệt thành sắc thắm đơm hương

Tình con dâng Mẹ - Nữ Vương Thiên Đường.

 

Nhớ khi xưa trên đường dương thế

Niềm tin yêu đời Mẹ khôn nguôi

"Xin vâng", Mẹ đã đáp lời

Gọi mùa cứu độ sáng ngời mở ra.

 

Gôn-gô-tha chan hòa máu đỏ

Đường Thập Giá đau khổ lắm thay

Vì yêu Chúa chết dang tay

Hiệp thông có Mẹ trải đầy xót thương.

 

Và hôm nay trên đường dương thế

Cuộc đời con dâu bể đắng cay

Cậy trông có Mẹ từ đây

An vui hướng tới ngày mai Quê Trời.

 

Kính mừng Mẹ, tụng lời kinh hát

Tung hô Mẹ phúc thật xinh tươi

Trên Ngai Tòa Chúa cao vời

Mẹ hằng thương đoái cuộc đời thế nhân.

 

Cầu Mẹ thương ban phần cứu rỗi

Cho đời ai thống hối ăn năn

Dìu mau đến bến Thiên Đàng

Đời đời bên Mẹ hỷ hoan sum vầy.

 

 

Kinh Mân Côi

 

Kinh Mân Côi lời kinh huyền nhiệm

Chuỗi ngọc hồng suy niệm tình Cha

Trên đường Thập Giá nở hoa

Vui Thương Mừng Sáng chan hòa Thánh ân.

 

Kinh Mân Côi dâng tràn sức sống

Mùa cứu độ trải rộng nơi nơi

Mở ra hạnh phúc Quê Trời

Ở trong tình Chúa sáng ngời câu ca.

 

Kinh Mân Côi bao là trìu mến

Trọn tình con tìm đến Mẹ yêu

Tựa nương nơi Mẹ sớm chiều

Đường xa vững bước, bao điều an vui.

 

Kinh Mân Côi đẹp lời sám hối

Cuộc đời này tội lỗi xót xa

Chúa hằng thương xót hải hà

Tình Cha đứng đợi, thứ tha, gọi mời.

 

Kinh Mân Côi đẹp lời sốt mến

Từng nấc thang con tiến lên cao

Quê Hương cõi phúc ngọt ngào

Ngày sau lãnh hưởng đi vào hỷ hoan.

 

Giuse Trần Thế Tiến