Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nộp Thuế

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

Nộp Thuế
Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A


Một lần có người hỏi tôi rằng, cha có nộp phải nộp thuế không? Tôi trả lời rằng: “Hãy trả cho Cé-sa những gì thuộc về Cé-sa, và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa” (Mt 22, 2). Đó là nhiệm vụ của người công dân. Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người Pharisiêu và nhóm Hêrôđê nêu lên một câu hỏi để chất vấn Đức Giêsu về việc có phải nộp thuế cho Cé-sa hay không? Họ đặt câu hỏi không phải để Đức Giêsu chỉ dẫn xem phải thực hành nghĩa vụ nộp thuế như thế nào! Nhưng họ muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Một câu hỏi khó trả lời vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, từ khi người Rôma chiếm lãnh thổ Palestine vào năm 63 trước công nguyên, người Do Thái buộc phải nộp thuế hàng năm cho đế quốc Roma. Mỗi người phải nộp bằng tiền Rôma, có in hình hoàng đế Cé-sa. Trái lai, người Do Thái đồng hương với Đức Giêsu thì chống lại đế quốc Rôma. Một số người thì không muốn nộp thuế. Một số khác thì bằng lòng nộp thuế, vì họ coi nhà cầm quyền Rôma, như là đại diện cho quyền bính của Thiên Chúa (Rm 13,1)

Kế đến, khi đưa ra câu hỏi hóc búa này, người Pharisiêu muốn hạ uy tín Chúa Giêsu. Nêú Ngài cổ vũ cho việc nộp thuế, thì có nghĩa là Ngài thỏa hiệp với ngoại bang, với kẻ thù để chống lại dân tộc. Còn nếu Ngài trả lời không phải nộp thuế, thì Ngài tự đặt mình vào tình huống rất nguy hiểm, Ngài sẽ bị nhà cầm quyền Rôma bắt vì tội chống đối chính quyền.

Giữa hai tình huống khó khăn này, Chúa Giêsu đưa ra một giải pháp. Đồng tiền thuộc về hoàng đế Cê-sa thì hãy trả về cho Cê-sa. Còn những gì thuộc về Thiên Chúa thì phải trả về cho Thiên Chúa. Câu trả lời khôn ngoan của Đức Giêsu khiến những kẻ muốn gài bẫy Ngài phải câm miệng, không nói được gì. Hơn nữa, câu nói: “Của César hay trả cho César, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.” Chúa Giêsu dạy rằng, mỗi người công dân thì phải chu toàn hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ đối với đất nước là nộp thuế. Nhiệm vụ đối với Thiên Chúa, đó là con người của chúng ta. Đồng tiền của hoàng đế Cé-sa thì phải trả lại cho ông ấy. Còn linh hồn con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa thì phải trả về cho Thiên Chúa.

Bài học sau cùng chúng ta có thể rút ra bài học qua Lời Chúa hôm nay, đó là cách sử dụng đồng tiền. Ngày nay, đồng tiền rất quan trọng, chúng ta phải biết sử dụng nó sao cho hợp tình hợp lý thì đồng tiền mới có giá trị: “Tiền nó rất sắc bén. Nó cắt đứt tình bạn, tình anh em, tình cha mẹ; thậm chí cả tình yêu và nhân cách của một con người.” Tục ngữ có câu: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” có nghĩa là: sống ở đời, có được danh thơm tiếng tốt thì rất khó, nhưng để bôi nhọ danh tiếng thì rất là dễ, chúng ta đừng để đồng tiền chi phối con người chúng ta. “Không ai sống mãi trăm năm, thì xin hãy nhớ chữ tâm ở đời. Không ai sống mãi muôn đời: cái tình, cái nghĩa muôn đời còn lưu.”
Tất cả những gì ta có hôm nay, rồi ngày nào đó chúng ta sẽ trao lại cho người khác, vì nó không thuộc về chúng ta mãi mãi. Tất cả thuộc về Chúa, Ngài sẽ lấy lại trao cho người khác, như Lời Chúa nói: “Hãy biết dùng của cải mà mua lấy Nước Trời.” Đó là đồng tiền khôn ngoan, như câu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Của Cé-sa hãy trả cho Cé-sa; của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa.” Amen.

 

Lm. John Nguyen.