Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lửa lạ - Đất và trời

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

LỬA LẠ

[Niệm ý Lc 12:49-53 ≈ Mt 10:34-36]

 

Chúa Giê-su ném lửa vào trái đất

Lửa lạ lùng có sức nóng mến tin

Ngài ước mong ngọn lửa ấy bùng lên

Cháy lan ra khắp mọi miền thế giới

 

Nỗi khát khao của Chúa luôn khắc khoải

Hai ngàn năm đằng đẵng đã trôi qua

Ngọn lửa ấy chưa đủ nóng, lan xa

Trong gia đình mà cũng chưa đồng thuận

 

Không liên kết nên mọi người phân tán

Chỉ vài người mà cũng chia rẽ nhau

Chống lại nhau nên có những nỗi đau

Nhạt lửa yêu nhưng mạnh lửa thù hận

 

Xin Thiên Chúa thêm lửa tin, lửa mến

Ban Thần Khí để soi sáng chúng con

Đủ can đảm hằng ngày sống chứng nhân

Và lan tỏa loại lửa Ngài mong muốn

 

TRẦM THIÊN THU

 

ĐẤT và TRỜI

[Niệm ý Mt 22:15-21 ≈ Mc 12:13-17; Lc 20:20-26]

 

Cái gì thuộc về đất

Là tạm bợ thôi mà

Nhưng vẫn luôn cần thiết

Hãy trả cho người ta

 

Đất có phần của đất

Trời có phần của trời

Bổn phận phải hoàn tất

Rạch ròi chuyện đôi nơi

 

Chớ giả hình, thách thức

Đừng đánh lận con đen

Sống khôn phải nhận thức

Khốn đời bởi sống hèn

 

Điều thánh chớ tục hóa

Người đời chớ tôn vinh

Ngẫu tượng như ma quỷ

Khốn kiếp tự tôn mình

 

Lạy Thiên Chúa duy nhất

Đấng từ nhân muôn đời

Xin gia tăng tín lực

Để mến Chúa, yêu người

 

TRẦM THIÊN THU