Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 29 TN A

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 29 A Thường Niên: https://www.youtube.com/watch?v=sg490Qg71yc