Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Các kinh về Thánh Giuse

Kinh đọc sáng tối (cầu ơn chết lành)
Lạy Thánh Giuse là Cha nuôi Đức Chúa Giê su cùng là Bạn that Rất Thánh Đồng Trinh Maria. Xin cầu cho chúng con và cho các kẻ đang mong sinh thì trong ngày (đêm) hôm nay. Amen
Giêsu-Maria-Giuse, con xin lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay Ba Đấng
Giêsu-Maria-Giuse, xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung
Giêsu-Maria-Giuse, xin cho con được chết bình an trong tay Ba Đấng.

 

Kinh dâng mình cho Thánh Giuse
Lạy Thánh Giuse yêu dấu, xin nhận con làm con của Ngài. Xin lo lắng cho phần rỗi con. Xin trông chừng con ngày đêm. Xin gìn giữ con khỏi các dịp tội. Xin cho con được thanh sạch hồn xác. Xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu ban cho con một tinh thần hy sinh, khiêm nhượng và bỏ mình, một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể và một tình yêu dịu ngọt dành cho Đức Maria, Mẹ con.
Lạy Thánh Giuse, xin ở với con khi sống và lúc chết. Và xin cho con được sự phán xét khoan dung của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế nhân lành của con. Amen.

 

Kinh Thánh Giuse-Cha Đồng Trinh
(Thánh Têrêsa Hài Đồng đọc mỗi ngày)

Lạy Thánh Giuse là Đấng Bảo Vệ cùng là Cha các kẻ đồng trinh. Người đã được Thiên Chúa giao cho coi giữ chính Sự Vô Tội là Chúa Giêsu Kitô và Đức Trinh Vương Maria. Con khẩn nài Người vì hai của cầm ấy, là Chúa Giêsu và Đức Maria. Xin Người gìn giữ con khỏi các vết nhơ, cho tâm hồn khỏi mắc ô nhiễm, lòng trong trắng, xác thanh tịnh, để con luôn phụng sự Chúa Giêsu và Đức Maria một cách rất trong sạch. Amen.
Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh-cầu cho chúng con (3 lần)

 

Kinh Thánh Giuse-xin ơn biết âm thầm làm việc
Lạy Thánh Giuse là Quan Thày của chúng con. Xin dạy chúng con biết tuyệt đối tin cậy nơi sự Quan Phòng của Thiên Chúa, và âm thầm làm việc noi gương Cha, để nuôi dưỡng Chúa Giêsu lớn lên trong chúng con, và trong tâm hồn anh em chúng con nữa. Amen.

 

Kinh cầu cùng Thánh Giuse cho Hội Thánh
Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải; chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc, lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.


Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con, đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thể nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.


Kinh Khấn Thánh Giuse Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta phải nói rằng: “Trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.


Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này Cha đã từng là Cha nuôi và là Vị Bảo Hộ của Chúa Con Chí Thánh; nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con xin trao phó cho Cha vụ khó khăn này (...). Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.


Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.