Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 28 TN A

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 28 Thường Niên A