Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hoa Tháng Mười

Tác giả: 
Trần Thế Tiến

 

 

Hoa Tháng Mười

 

Tháng mười lại đến

Lòng mến đầy vơi

Từng chuỗi Mân Côi

Trên môi hồng thắm.

 

Vui, Thương, Mừng, Sáng

Trầm lắng ân sâu

Lời kinh nhiệm mầu

Cùng mau nguyện gẫm.

 

Môi Khôi đẹp lắm

Nồng ấm thương yêu

Bên Mẹ sớm chiều

Bao điều nương cậy.

 

Mùa hoa còn đấy

Trải mãi vấn vương

Thập Giá soi đường

Thiên Đàng mở lối.

 

Tháng Mười khơi gọi

Hết mọi thế nhân

Khắp mọi xa gần

Năng lần chuỗi hạt.

 

Nên tròn câu hát

Ngào ngạt hương kinh

Cho trọn đời mình

Lung linh tình mến.

 

Tháng mười lại đến

Kính tiến Mẹ yêu

Mẹ xuống ơn nhiều

Thiên Triều ân thưởng.

 

Giuse Trần Thế Tiến