Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sứ điệp đầu tiên

Tác giả: 
Lm Phạm Quốc Hưng

Sứ điệp đầu tiên         
(Chúa Nhật III Thường Niên Jan. 22, 2012)

 

            Trong Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã được nghe câu hỏi đầu tiên Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ: “Các ngươi tìm gì?” (Ga 1:38a). Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe sứ điệp đầu tiên trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng công khai của Chúa Giêsu: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).

 

            Đây không những là sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu nhưng còn là sứ điệp chính yếu, và theo một cách nào đó đây còn là sứ điệp duy nhất của Người. Có thể nói rằng tất cả mọi lời nói và hoạt động của Chúa Giêsu sau này bao gồm cả cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh vinh hiển của Người đều nhằm mục đích làm sáng tỏ sứ điệp này và giúp mọi người đón nhận sứ điệp này cách trọn vẹn. Thật vậy, qua sự sống, sự chết và sự sống lại của Người, Chúa Giêsu đã trở thành nguồn mạch ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho nhân loại để đem họ vào nước Thiên Chúa “là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rom. 14:17) . Và điều kiện để đón nhận Tin Mừng, đón nhận ơn cứu độ, đón nhận nước Thiên Chúa là phải “ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15).

 

            Thánh Phaolô giải thích điều này như sau: “Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt Người làm hy lễ xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy Người là Đấng Công Chính. Trứơc kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, Người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bậy giờ, Người muốn cho thấy rằng Người vừa là Đấng Công Chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính” (Rom: 22-26).

 

            Ơn sám hối hay hoán cải gắn liền với lòng tin vào Chúa Giêsu là trung tâm của toàn bộ lịch sử ơn cứu độ.

 

Thật vậy, tất cả ngôn sứ đều mời gọi người ta sám hối và tin vào Thiên Chúa để được thứ tha và được cứu độ. Tiên tri Giôna kêu gọi dân thành Ninivê sám hối trong bài đọc thứ nhất hôm nay là một minh họa cụ thể. Thánh Gioan Tiền Hô-Vị Ngôn Sứ được diễm phúc trực tiếp giới thiệu Đức Kitô cho dân chúng-cũng có cùng sứ vụ như đã được thân phụ báo trứơc ngay khi mới sinh “Hài Nhi hỡi, con sẽ là mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1:76-77).

 

Trong Tin Mừng hôm nay, sau khi công bố sứ điệp đầu tiên trên, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúa đặc tuyển họ, kêu gọi họ, đào tạo họ và rồi trao phó cho họ sứ mạng tiếp tục rao giảng cùng một sứ điệp này. Thật vậy, sau khi sống lại Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối, để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24:46-47).

 

Sau khi nghe Thánh Phêrô giảng trong ngày Lễ Ngũ Tuần, dân chúng bị đánh động và hỏi: “‘Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?’ Ông Phêrô đáp: ‘Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2:37-38).  

 

Các thánh sử có viết Tin Mừng thì cũng nhằm mục đích giúp mọi người sám hối và tin vào Chúa Giêsu Kitô là chính Tin Mừng Sự Sống. Đúng như Thánh Gioan đã viết: “Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống đời đời.” (Ga 20:31).

 

Trong bài đọc hai của Phụng Vụ hôm nay, Thánh Phaolô đã cho thấy tính cách khẩn thiết của sứ điệp sám hối và tin vào Tin Mừng. Người mời gọi các tín hữu dù đang ở giữa dòng đời, nhưng phải có lối sống siêu nhiên, lối sống được dựa trên lòng tin vào Chúa Kitô Phục Sinh để khỏi bị cuốn hút vào các đam mê trần thế: “Tôi nói cùng anh em điều này là thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ăn ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như  không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1Cor. 7:29-31).

 

Sám hối và tin vào Tin Mừng luôn là sứ điệp đầu tiên và chính yếu trong lời rao giảng của Hội Thánh qua mọi thời đại. Trong từng Thánh Lễ, ngay sau lời chào mở đầu, việc trước tiên linh mục chủ tế phải làm là mời gọi mọi người: “Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh”.

 

Nếu mục đích của mọi lời giảng dạy và hoạt động của Hội Thánh đều quy về việc đem lại việc hoán cải và lòng tin vào Chúa Kitô cho con người, thì mọi nỗ lực sống đạo của chúng ta cũng phải nhắm đến việc hoán cải triệt để hơn và sống lòng tin cách hoàn hảo hơn.

 

Thánh Augustinô đưa ra một định nghĩa thật đẹp về tội và việc sám hối: “Tội là yêu mình đến quên Chúa, và sám hối là yêu Chúa đến quên mình”. Đồng thời, thánh nhân đã để lại cho chúng ta một lời nguyện thật đẹp: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và biết chính mình con. Biết Chúa để yêu Chúa, và biết mình để bỏ mình”.

 

Đời sống người Kitô hữu đích thực vì vậy phải là một cuộc hoán cải không ngừng để ngày càng lớn lên trong lòng tin vào Chúa Kitô để ngày càng nên giống Người.

 

Lạy Mẹ Maria, tại Fatima Mẹ đã lập lại sứ điệp đầu tiên của Chúa Giêsu Con Mẹ khi dạy chúng con phải cải thiện đời sống. Xin Mẹ giúp chúng con luôn ghi nhớ và thực hành sứ điệp của Chúa cũng là mệnh lệnh của Mẹ, biết thành tâm sám hối và tin vào Tin Mừng, qua việc không ngừng lắng nghe và tận tình thực hiện Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Amen.

 

Lm Phạm Quốc Hưng