Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đền tội như thế đã đủ

Đền tội như thế đã đủ

 

Thấy một ông chồng mặt đầy thương tích vào xưng tội, cha xứ hỏi:
- Sao má bên phải của con bầm tím thế kia?


Ông chồng thú tội:
- Thưa cha, đó là kế quả vợ con khám phá ra con có bồ nhí.


Cha xứ hỏi tiếp:
- Thế má bên trái của con sao bị cào xước thế hả?


Ông chồng chẳng dấu giếm:
- Thưa cha, đó là kế quả cô bố nhí khám phá ra con đã có vợ.


Nghe xong, Cha xứ xót sa ban phép giải tội và nói với ông:
- Con về bình an và đừng phạm tội nữa nhé.


Ông chồng thắc mắc:
- Thưa cha, việc đền tội đọc mấy kinh?


Cha xứ la lên:
- Đau đớn như vậy đền tội đã chưa đủ sao mà còn hỏi đọc mấy kinh.


Ông chồng: ???!!!...


Mimosa phụ trách