Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kẻ thất tín

Tác giả: 
M. Hoàng T Thùy Trang

KẺ THẤT TÍN

 

Trên đời này có lẽ không có ai là không có kinh nghiệm về sự thất tín. Có khi là chính bản thân mình thất hứa, cũng có khi là người khác thất hứa với mình. Và cho dù là vì ai cũng vậy, tựu trung con người khó có sự trung tín.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện dụ ngôn về hai người con, kẻ đoan hứa, người bất trung. Người con cả: “Con không muốn đâu! Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi”, người con thứ: “Thưa ngài, con đây! Nhưng rồi lại không đi.” (Mt 21, 29-30)  Rõ ràng trong sự bất trung vẫn hàm chứa sự hối hận và quay trở lại. Đây chính là yếu tố mỏng dòn dễ vỡ của con người nhưng cũng là sự hướng thiện của họ. Cũng vậy, trong lời đoan hứa của nhân loại bao giờ cũng ẩn giấu sự phản bội. Đôi khi là sự phản bội có chủ đích nhưng đôi khi cũng là sự thất hứa bởi những yếu tố bên ngoài. Nghĩa là trong chính giây phút đoan hứa họ không có chủ đích phản bội mà bởi vì năm dài tháng rộng, mưa nắng cuộc đời khiến lòng họ thay đổi và trở thành kẻ phản bội không có chủ đích ban đầu.

 

Ai làm người cũng có kinh nghiệm rất rõ về điều này. Đôi khi ta thất hứa không phải vì bản thân ta muốn làm người phản bội nhưng vì hoàn cảnh sống đã khiến ta trở nên người thất tín. Mức độ tùy thuộc vào mục đích tiên khởi của chủ nhân. Rất hiếm người phạm tội mà biết trước tôi chắc chắn sẽ phạm tội. Hiếm người thất hứa mà biết chắn chắn trước tôi sẽ phản bội. Nếu vậy thì lời hứa ngay từ ban đầu của họ đã không thành sự.

 

Các thánh nhân cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tuân giữ lời hứa với Thiên Chúa, chỉ bởi những phút sa ngã của bản thân mà trở thành kẻ chối Chúa, phản bội Ngài. Đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta cũng vậy. Chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần đoan hứa với Thiên Chúa để rồi chỉ trong tích tắc cũng có thể phạm lỗi. Thân phận con người là vậy, yếu đuối, mỏng dòn, ai cũng như ai, nhưng điều quan trọng là sau đó có biết hối lỗi và quay trở lại hay không mà thôi.

 

Dụ ngôn hai người con của chủ vườn nho hôm nay là hai mẫu người biểu tượng cho tất cả chúng ta. Có khi tôi là người con nhất, có khi tôi là người con thứ, đôi khi tôi hội tụ của cả hai mẫu người con ấy. Con người là vậy, luôn luôn thay đổi và không ổn định. Chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống luôn luôn biến động, lòng người luôn luôn thay đổi. Thế nên, cũng đừng quá đau khổ khi bị người phản bội, thất hứa. Và cũng đừng quá đặt niềm tin tuyệt đối vào họ. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất yêu ta trung tín mà thôi.

 

Có lẽ chưa thời đại nào con người mau thay đổi bằng ngày nay. Nhân loại bất chấp nhân phẩm và đạo đức, họ chỉ biết sống theo lối thực dụng, ích kỉ, có thể thay đổi lòng dạ bất cứ khi nào họ muốn. Xin Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta có thể trung thành với lời đoan hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội, trở thành con cái Ngài và nên nhân chứng của Ngài giữa lòng thế giới.

 

Lạy Chúa, mỗi lần con thưa vâng là dường như một lần con phản bội. Càng hứa với Ngài bao nhiêu con càng phạm lỗi bấy nhiêu. Con không phải là kẻ thất tín cố tình phạm tội, nhưng chỉ tại bởi quá mỏng dòn, yếu đuối. Xin Ngài giúp con trong mọi hoàn cảnh cuộc đời cố gắng không trở thành kẻ thất tín và rộng lòng tha thứ cho kẻ đã thất tín với mình như chính Ngài đã tha thứ cho con.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.