Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm và giữ Thánh Ý Chúa

Tác giả: 
Huệ Minh

 

 

TÌM VÀ GIỮ THÁNH Ý CHÚA

 

          Trang Tin mừng hôm nay kể lại một câu chuyện gây sốc. Một câu chuyện mà nếu chỉ nhìn hời hợt bên ngoài thì độc giả sẽ thấy buồn: Tại sao Đức Giê-su lại có những lời lẽ lạnh lùng như thế với Mẹ và anh em đang kiếm tìm Người. Người dường như chẳng quan tâm tới họ đang khi họ quan tâm đến Người. Mẹ Maria chắc chắn đã phải trải qua hành trình vất vả để đến với Người. Nhưng đáp lại sự thông báo về sự hiện diện của Mẹ, Đức Giê-su lại phán một câu mà tin mừng Mat-thêu ghi lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mt 12, 48) và ở Luca: “Mẹ và anh em tôi là những người nghe và thực hành lời Thiên Chúa” (Lc 8,21). Hành động như thế của Ngài thật quá đáng. Có phải Ngài quá thiêng liêng và chối bỏ những tương quan mang tính huyết nhục thế trần?

          Tuy nhiên, khi nhìn xuyên suốt tin mừng thì lòng tôi lại thấy khấp khởi mừng. Câu chuyện mang vẻ bề ngoài gây sốc kia lại có một ý nghĩa sâu xa, đem lại cho tôi một niềm vui và hy vọng. Vì hơn ai hết, Chúa Giêsu biết rõ Mẹ của Người, một con người luôn lấy thánh ý Thiên Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình; Do đó, trong tình huống này, Ngài không hề có ý lạnh nhạt hay chê bỏ Mẹ hay anh em Ngài; nhưng trong khuôn mẫu đó, Chúa Giêsu đã mở rộng gia đình của Người; từ nay, tất cả mọi người biết nghe và thực hành Lời Thiên Chúa đều là anh em Người và mẹ của Người - Như Đức Maria hằng lắng nghe lời Thiên Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, sẵn sàng vâng theo thánh ý của Người như một nữ tì trung tín (Lc 1, 38; 3,51)    

          “Mẹ và anh em tôi là những người nghe và thực hành lời Thiên Chúa”.

          Lắng nghe! Là thái độ biểu lộ mối quan tâm, sẵn sàng mở lòng ra để hiểu, để đón nhận, để cảm thông, để chia sẻ và để đáp ứng…Vì thế, lắng nghe là thái độ của tình yêu. Sách xuất hành nói đến việc Thiên Chúa nghe thấy tiếng rên siết, kêu than của con cái Hipri dưới ách nô lệ người Ai cập. Người đã nghe, đã xót thương và đã sai tôi tớ Người là ông Mô-sê giải thoát họ (Xh 2,2 tt). Người đã ký kết giao ước với họ tại Si-nai, trong đó Người hứa sẽ bảo vệ và chúc phúc cho dân và dân hứa sẽ nghe và thực hành lời Người (Đnl 4,13; 7,27 tt).

          Việc nghe và thực hiện lời Người sẽ bảo đảm sự an ninh, thịnh vượng và hạnh phúc của họ. Như thế sự lắng nghe và thực hiện lời Thiên Chúa như một đáp trả tình yêu cho tình yêu; như là phương thế tuyệt diệu để con người hoàn trọn mục đích đời mình.  

          Chúa Giêsu đưa ra một điều lệ quan trọng để cho đám đông và tất cả những ai muốn đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ và anh em, Chúa nói : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Như vậy, chỉ có một điều kiện duy nhất để nối kết tương quan thiết thân với Chúa Giêsu và với nhau như gia đình, đó là “nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” mà thôi.

          Cũng trong bối cảnh ấy, câu nói của Chúa Giêsu : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”  gián tiếp ca ngợi mẹ và anh em của Ngài trước mặt toàn thể đám đông dân chúng ; đồng thời cũng gián tiếp tôn vinh những ai thi hành Thánh Ý Chúa Cha sẽ được gọi là Mẹ và anh em của Chúa, được đi vào trong tương quan thân mật với Chúa.

          Ngày mỗi ngày ta thấy tìm kiếm Thánh Ý Chúa quả là một tiến trình đòi nhiều hy sinh, nhưng việc nghe và thực hành Lời Chúa còn đòi nhiều hy sinh gấp bội. Trong cuộc đời, nhiều lúc chúng ta cũng cảm nhận như Thánh Phaolô, “điều tôi muốn tôi lại không làm, điều tôi không muốn tôi lại làm”. Hành trình từ cái đầu đến quả tim và đôi bàn tay là một hành trình dài, và thật khó khăn. Nhiều lúc chúng ta nghe được tiếng Chúa, nhưng từ bỏ ý mình làm theo Ý Chúa nhiều lúc thật khó khăn. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho người thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa là được trở nên nghĩa thiểt với Ngài.

          Chúa Giêsu đánh động tâm lòng của những người đang ngồi nghe lời giảng dạy của Chúa rằng: Chớ có nghe suông lời của Ngài đã nói; nhưng hãy đem ra thực hành thì cũng sẽ trở nên mẹ và anh em của Người. Thiên Chúa nối kết Đức Giê-su và cả nhân loại thành một gia đình. Trong gia đình đó đã dành riêng chỗ quan trọng cho Đức Maria, vì hơn ai hết Mẹ là người đã lắng nghe, suy niệm trong lòng và thi hành lời Thiên Chúa hết sức của Mẹ.

          Ðức Maria hai lần xứng đáng làm Mẹ Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Cha trên trời. Trong biến cố truyền tin, Ðức Maria đã thưa với Sứ thần: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng theo lời thiên thần truyền". Ðiều đó nói lên suốt đời Ðức Maria, người luôn làm theo ý Chúa.

          Hình ảnh Mẹ Maria, một mẫu gương thi hành Thánh Ý Thiên Chúa đáng để cho chúng ta  học theo : Mẹ lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh, qua các biến cố ; Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng Lời của Chúa, chiêm ngắm và tìm ý Chúa ; và trong cuộc đời Mẹ có cả những lúc Mẹ thắc mắc với Chúa vì chưa hiểu ý Ngài, Mẹ đối thoại lại với Chúa. Cuối cùng, trong tất cả mọi sự Mẹ chọn tiếng thưa “xin vâng”, xin vâng bằng lời nói, xin vâng bằng hành động và xin vâng bằng cả đời sống.