Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 25 TN A

Tác giả: 
Nhóm Thánh Vịnh Nauy

3 phút Thánh Vịnh Chúa Nhật 25 A Mùa Thường Niên:

https://youtu.be/uqqqXo9DOpI