Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành trình cuộc sống

Tác giả: 
Cao Trí Dũng

 

HÀNH TRÌNH CUỘC SỐNG
   ( Chúa Nhật II/B - TN )

Năm Phụng Vụ hướng dẫn người Tín hữu 
Cùng đồng hành tuần tự theo thời gian
Với cái nhìn do Thánh sử Gioan
Để định hướng cho hành trình theo Chúa

Anrê-Gioan hai đồ đệ mừng quá
Chúa quay hỏi “ Các anh đi tìm gì ”
Câu hỏi lạ ! hai ông theo Thầy đi
Như nhắc đến Sứ vụ toàn nhân loại

Trong đó hai ông Chúa đã tuyển chọn
Theo Ơn gọi soi sáng của Thánh Thần
Cảm nghiệm được, hai ông nguyện hiến thân
Nhằm hành trình với thành tâm theo Chúa 

Để thông dự vào cuộc sống muôn thủa
Nó cao thiêng , sung mãn đời hiến dâng
Anrê-Gioan thành đồ đệ đầu tiên
Của Đức Kitô bị đóng đinh thập giá

Và những ai hướng về Chiên Thiên Chúa 
Tiếng gọi Thập giá vang vọng trong tâm
Vào sâu tiềm thức sầu khổ thâm trầm
Hầu hết mọi người sợ đau khổ Thập giá

Nhưng chính sầu khổ đưa ta vào hạnh phúc
Người Kitô hữu lắm khi ngại ngùng
Có nhiều người còn e sợ hành hung
Sợ bệnh tật , với sầu đau thử thách

Đức Kitô Đấng yêu thương nguồn mạch
Ta cầu Mẹ giúp ta biết hiệp thông
Như Mẹ ta lưởi gươm thâu qua lòng
Mẹ trung dũng đứng dưới chân Thánh giá

Chiên Thiên Chúa Đấng Cứu độ thiên hạ
Qua Thánh giá tạo hạnh phúc cho đời
Là Tín hữu theo chân Chúa nhiều nơi
Hãy tìm đến với Chúa Đấng chịu nạn

Hãy Tin yêu vào Vinh Quang Thập giá
Sống phúc hậu liên tục theo tiến trình
Nhìn vạn vật theo lăng knh níềm tin
Để kiên trung theo Chúa vác Thập giá

Cao Trí Dũng