Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp lễ Chúa Nhật 22 TNA

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên
Đáp Ca: TV 62

Hiệp lễ: Vác thập giá mình (2)