Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phụng Vụ Thánh Ca Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời: https://www.youtube.com/watch?v=TOriRjEBsm0

 

Đáp ca Lễ Vọng TV 131: https://youtu.be/8DWXceN5bYw  

 

Đáp ca Lễ chính ngày: TV 44: https://youtu.be/6tW51GyuQ54

 

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: https://www.youtube.com/watch?v=kyJZm7mX5Oc

 

Hiệp lễ: Magnificat: https://www.youtube.com/watch?v=uf2wZyD7_x0

 

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: https://www.youtube.com/watch?v=VG6zJAyrjdM