Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giêsu tiên báo Mầu Nhiệm Thánh Thể

 

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN ( A) 2020 (Mt 14, 13-21)

Chúa Giêsu tiên báo Mầu Nhiệm Thánh Thể

 

Thưa quý vị và các bạn, cho đến ngày nay, Bí Tích Thánh Thể vẫn là một “bí ẩn” của nhân loại. Chỉ có những ai TIN vào Chúa Giêsu mới có thể tin vào Mầu Nhiệm cao cả ấy.

 

Vâng, ngay cả  những người TIN vào Đức Kitô đôi lúc họ cũng “ léng phéng” nghi ngờ , huống chi nhân loại. Vậy, Đoạn Tin Mừng hôm nay là sứ giả để luôn luôn thức tỉnh nhân loại về Mầu Nhiệm Thánh Thể.

 

Rõ ràng , Tin Mừng thuật lại rằng “… họ ăn no nê mà còn dư mười hai thúng đầy”, số lượng chưa kể đàn bà và trẻ con là năm ngàn đàn ông. Sau phép lạ ấy, họ tìm gặp Chúa Giêsu chỉ vì họ được ăn no.

 

Nhưng, Chúa Giêsu không phải là Người cung cấp lương thực phần xác, dù Người cảm thấy xót thương (chạnh lòng thương).

 

Như vậy, qua hình ảnh đói khát về thể xác, là nhu cầu tự nhiên, Chúa Giêsu chạnh lòng thương để ban cho họ , nhân loại một thứ Lương Thực vĩnh cửu là chính Chúa. Những câu nào  nói lên điều ấy , thưa chính là câu 16 : Đức Giêsu bảo:” Họ không cần đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn”.

 

Đoan Tin Mừng hôm nay thường được gọi là Đoan Tin Mừng : “ Năm chiếc bánh và hai con cá”.

 

Nhưng, “Năm chiếc bánh”  và “ hai con cá” có ý nghĩa gì đối với mầu nhiệm Cứu Độ.

 

Thưa “ Năm chiếc bánh” nói lên mầu nhiệm Tử Nạn của Đức Kitô, đồng thời tiên định Người sẽ thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Bí Tích Thánh Thể cũng được gọi là Bí Tích tình yêu và được Chúa Giêsu thiết lập ngày Thứ Năm Tuần Thánh và Truyền chức linh mục cho thế nhân, vì vậy trong Đoan Tin Mừng hôm nay ,Người đã nói với các môn đệ của Người tại câu 16 nêu trên :”… chính anh em hãy cho họ ăn”.

 

Chúng ta thấy, Bí tích Thánh Thể liên quan đến Thiên chức linh mục và được gọi là Bí Tích tình yêu là như vậy. Tinh yêu tự hiến nhiệm mầu tron vẹn cao cả của Đức Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể là như vậy. Tình yêu được định nghĩa như thế nào? Thưa , đó là trở nên bé nhỏ , sự bé nhỏ đến độ tan biến để đem lại sự sống cho tha nhân. Từ đó chúng ta thấy, tại sao Thiên Chúa yêu thích sự khiêm nhường và chính Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện trở nên bé nhỏ. Để ở cùng nhân loại qua sự nhiệm mầu cao cả là Bí Tích Thánh Thể.

 

Bí Tích Thánh Thể qua cuộc Khổ Hình sinh ơn Cứu Độ đã trở nên Lương Thực siêu nhiên là thần Lương cho nhân loại để khỏi đói khát đời đời. Mầu Nhiệm tình yêu tự hiến cao độ của Đức Giêsu- Kitô cho chúng ta một sự yêu thương trọn vẹn từ Thiên Chúa. Mầu Nhiệm “ ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu “ là một mầu nhiệm được lãnh nhận ƠN CỨU ĐỘ là ơn tha thứ của Thiên Chúa.Được tượng trưng để lưu truyền dưới hình thức bánh và rượu là xuất phát từ ý nghĩa tiên trưng của Đoạn Tin Mừng (Mt 14, 13 -21) hôm nay. Chúng ta thấy câu quan trọng thứ hai là câu 19 :” …Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên Trời , dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ và các môn đệ trao cho mọi người .” (Mt 14, 19)

 

Vâng, chúng ta thấy Tin Mừng thuật lại cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu thật là mầu nhiệm, rõ ràng là “ độc nhất vô nhị”, từ cổ chí kim không ai đã từng và sẽ làm như vậy. Nhưng, mầu nhiệm nầy được chính Chúa truyền lại cho các môn đệ của Người và không chỉ có mười hai môn đệ mà thôi, mà là cho tất cả những ai tự nguyện bước theo Thầy Giêsu và tuyên xưng Người là Thầy Chí Thánh.

 

Hình ảnh Bữa Tiệc Ly chính là họa lại trang Tin Mừng hôm nay, vì trang Tin Mừng hôm nay là khởi điểm cho Đọan Tin Mừng “Tiệc Ly”. Rõ ràng , Đoan Tin Mừng hôm nay (Mt 14, 13-21) là Thánh Lễ đầu tay của Chúa Giêsu để tiên báo cuộc Hy Lễ Vượt Qua của Người dành cho nhân loại. Rõ ràng , “ Năm chiếc bánh” chính là tiên trưng cho mầu nhiệm Thánh giá, vì không có hình thức cứu độ nào vượt qua khỏi khổ hình Thập giá của Đức Kitô. Năm Dấu Thánh được phát xuất từ Thập giá phát sinh ơn Cứu Độ cho thế nhân. Từ đó, phát sinh Bí Tích Thánh Thể, vì năm chiếc bánh hôm nay, Người làm phép lạ sẽ không có hiệu lực , nếu như không có NĂM DẤU THÁNH .

 

Vây , “ năm chiếc bánh” là dấu chỉ tiên trưng cho “Năm Dấu Thánh” hòa quyện nên Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích khiêm nhường cao cả phát xuất từ Thiên Chúa, qua Ngôi Hai để trở nên thật sự nhỏ bé nhất có thể để ở cùng nhân loại, nên được gọi là ” Bí tích Tinh Yêu”. Bảy Bí Tích đều là Bí tích tình yêu, nhưng Bí Tích Thánh Thể là cao trọng nhất.

 

Chúng ta thấy ý nghĩa thứ hai là :” Hai con cá”. Cá tượng trưng cho nhân loại” hai con cá” chỉ hai giới tính nhân loại là “ nam và nữ”. Đó là thế nhân, như vậy Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích Cứu Độ thế nhân. Con số chỉ “năm ngàn “ người đàn ông, điều nầy nói lên, Bí Tích Thánh Thể chỉ truyền lại để cử hành , chứ không truyền cho phụ nữ. Con số trẻ em không tính , điều nầy nói lên trong số trẻ em đó có cả nam và nữ.

 

Như vậy, con số “ Năm” được tượng trưng cho mầu nhiệm Cứu Độ và Thiên chức linh mục, “năm chiếc bánh”, “năm ngàn người đàn ông” và “ Thứ năm Tuần Thánh”, hầu tương trưng cho ơn Cứu Độ là “ Năm Dấu Thánh” của Đức Giêsu- Kitô.

 

Như vậy, Thánh Lễ đầu tiên đã diễn ra nơi trang Tin Mừng (Mt 14, 13 -21) hôm nay, và cao điểm là Thập giá, nhưng Thánh Lễ cuối cùng  kết thúc vào ngày cánh chung, tức ngày bế mạc nhân loại.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng mầu nhiệm tiên trưng là “ Năm chiếc bánh và hai con cá” để biểu thị ơn Cứu Độ, trong đó có sứ vụ Truyền chức linh mục, để nuôi dưỡng thế nhân bằng Bí Tích tình yêu tự hiến cao độ của Người. Xin cho chúng con biết chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì những Mầu Nhiệm cao cả của Người. Amen

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con xin chúc tụng Chúa , vì sự linh ứng nầy ./. Amen

 

P.Trần Đình Phan Tiến