Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Hãy ca ngợi tình  thương của Chúa

Hãy ca ngợi tình  thương của Chúa

 

ĐK: Hãy ca ngợi tình  thương của Chúa. Cảm ơn Ngài, bằng hết cả con tim. Và hãy đến kể lại kỳ công của Chúa. Quyền năng Ngài, vượt trên khắp đất trời.

 

1- Người mù được thấy, người chết sống lại.  Người què nhảy nhót như lời Kinh Thánh viết. Người cùi sạch hết, người điếc nghe được. Miệng người câm sẽ mở ra reo hò.

 

2- Ngoài đồng hoang vắng ở giữa sa mạc, nhiều nguồn mạch nước phun vọt lên tưới mát.Những miền nóng cháy thành suối ao hồ.  Vùng cằn khô có nước tuôn lan tràn.

 

3- Một đường đi mới, đặt tên thánh lộ. Những người được Chúa cứu chuộc vui tiến bước. Sự tự do đến, đàn áp không còn. Người tù được thoát, khỏi nơi giam cầm.