Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hiệp Lễ & Ca Tiến Lễ CN 16 A Thường Niên - TCMĐ

Tác giả: 
Thánh Ca Muôn Đời

1. Bước Đường Gian Truân - https://youtu.be/8UO2qOjyEHo

 

2. Của Lễ Tiến Dâng - https://youtu.be/syEvPLMnoEw