Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/07/2020

THỨ HAI TUẦN 14 TN
Mt 9,18-26

 

CHÚA GIÊ-SU LÀ ĐẤNG CỨU ĐỘ

Một vị thủ lãnh đến với Chúa Giê-su và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống.” (Mt 9,18b)

 

Suy niệm: Lời van xin của vị thủ lãnh hội đường chẳng khác nào lời tuyên xưng Đức Giê-su có quyền năng trên cả sự chết: “Xin Ngài đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống.” Và lời Ngài đáp lại: “Con bé không chết đâu, nó ngủ đấy!” chính là lời khẳng định căn tính và sứ mạng của Ngài. Ngài là Thiên Chúa đến trong trần gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết và dùng quyền năng để cứu con người khỏi mọi sự ác. Chỉ những ai tin và đón nhận Tin Mừng Nước Trời mới được ơn giải thoát, như Chúa nói với người đàn bà bị bệnh băng huyết 12 năm: “Lòng tin của con đã cứu chữa con.” Ông thủ lãnh hội đường đã tin, đã đến cầu xin Chúa. Chính nhờ lòng tin đó, ông đã được Chúa cứu chữa và cho con ông được sống.

 

Mời Bạn: Chúa quyền năng và yêu thương chúng ta; Ngài biết chúng ta cần gì, và muốn cho chúng ta điều tốt nhất là được ơn cứu độ. Thế nhưng Chúa cần chúng ta góp phần nhỏ bé của mình, đó là đặt niềm tin cậy vững vàng nơi Chúa, để đến với Chúa trong mọi cảnh huống đời sống. Với tâm tình tin tưởng và cậy trông, chúng ta chạy đến với Chúa Giê-su để xin Ngài ban ơn, trợ giúp trong cuộc sống và nhất là cho chúng ta được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

 

Sống Lời Chúa: Trước khi làm việc gì, bạn xin Chúa thánh hoá việc bạn sắp làm, và bạn quyết làm tốt công việc để làm vinh danh Chúa.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin luôn che chở và bảo vệ chúng con khỏi mọi tại họa và sự dữ để chúng con luôn được bình an và tín thác để thờ phượng Chúa cho phải đạo trong cuộc đời chúng con.