Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tướng cướp được vào thiên đàng

Tướng cướp được vào thiên đàng

 

Một tên cướp và một linh mục chết lên tới cửa thiên đàng. Thánh Phêrô mở sổ ra xem lý lịch và nói:
- Linh mục, ngài vào luyện ngục 10 năm.

 

Nói xong, thánh Phêrô nhìn tướng cướp và nói:
- Ngươi được vào thiên đàng.

 

Vị linh mục kinh ngạc la to:
- Thưa ngài, tôi đi tu mà phải vào luyện ngục, còn hắn cướp của giết người sao lại cho hắn vào thiên đàng?

 

Thánh Phêrô đáp:
- Đúng, nhưng ai thấy hắn cũng phải la to "Giêsu", còn ai thấy ngài thì đều cúi đầu thưa "lạy Cha".


Mimosa phụ trách