Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp Ca & Hiệp lễ - CN 13 A Thường Niên

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp Ca . TV 88: https://www.youtube.com/watch?v=EqZZmqqFYLw

 

Hiệp lễ: Vác thập giá mình: https://youtu.be/Iv4sfoqF5wM