Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đáp ca và Hiệp Lễ: Lễ Thánh Tâm và Chúa Nhật 12TNA

Tác giả: 
Lm Thái Nguyên

Đáp ca Hiệp Lễ: Lễ Thánh Tâm

Thánh vịnh 102: https://youtu.be/8GKh4AsYxF8 Hiêp lễ: Nguồn tin yêu: https://www.youtube.com/watch?v=uNLNwDWSnjM

 

 

 

Đáp ca Hiệp Lễ: Chúa Nhật 12TNA

Thánh vịnh 68: https://www.youtube.com/watch?v=8M3PuzVcK6U Hiệp Lễ: Sống trong tự do: https://youtu.be/5TGLjBzKZ1o