Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tình Chúa yêu con

Tình Chúa Yêu Con

Sáng tác: Lm. Xuân Hy Vọng

Trình bày: Uyên Di

 

Lời nhạc: 
Tác giả: 
Lm Xuân Hy Vọng