Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Suy Niệm Lời Chúa

06/05/2020

THỨ TƯ TUẦN 4 PS
Ga 12,44-50

 

TIN VÀO CHÚA GIÊ-SU: TIN VÀO THIÊN CHÚA

Đức Giê-su nói: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.” (Ga 12,44-45)

Suy niệm: Mặc dầu bị dân Do Thái kịch liệt chống đối, thậm chí bị họ ném đá, đòi giết, Chúa Giê-su vẫn một mực khẳng định Ngài là Con Thiên Chúa và luôn kết hiệp nên một với Chúa Cha: “Ai thấy tôi là thấy Chúa Cha.” Và hơn nữa, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su còn mặc khải cho chúng ta biết Ngài là ánh sáng, là con đường sống, là nguồn ơn cứu độ cho trần gian và cho mỗi người. Sở dĩ Ngài nhắc đi nhắc lại mối liên hệ mật thiết với Chúa Cha và vai trò thiết yếu của Ngài trong chương trình cứu độ, bất chấp vì vậy mà Ngài phải trả giá bằng cả mạng sống, đó là vì chúng ta, vì: “Ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu độ” (Ga 5,24; 6,40).

Mời Bạn: Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho nhân loại chúng ta hồng ân đức tin. Nhờ đức tin và trong đức tin, chúng ta được nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương và đón nhận Đức Giê-su là Người Con mà Chúa Cha sai đến làm Đấng Cứu Chuộc loài người chúng ta. Phần còn lại là của bạn, Chúa mời gọi bạn nói lên lời tuyên xưng đầy xác tín của mình: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha, tôi tin kính Đức Giê-su Ki-tô là Con Một Chúa cùng là Chúa chúng ta.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy bình an khi tín thác cuộc sống của bạn vào Thiên Chúa là Cha yêu thương không?

Sống Lời Chúa: Khởi đầu một ngày, bạn dâng lên Chúa ngày sống mới của mình và bày tỏ một cử chỉ cung kính nói lên lòng tin của mình nơi Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Chuộc của bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Tin.