Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài Giảng LCTX: Với Chúa Cha, Xin Chúa Thương Xót Chúng Con

See video

Lm Nguyễn Bá Quốc Linh, dòng Chúa Cứu Thế trình bày.

Muốn xem các video khác xin vào đây https://www.youtube.com/channel/UC0jHJvyT2fAxWswtqMSR8Yw