Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

30. Mẹ hiện ra tại Betania, Venezuela, năm 1976

 

 

MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(TỪ 1214 ĐẾN HÔM NAY)


Giêsu, Maria, Giuse, con yêu mến, xin cứu rỗi các linh hồn.

 

 

Câu chuyện 30:

 


 ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI BETANIA, VENEZUELA NĂM 1976

 

 

Betania, Finca, là một nông trại gần Caracas, Venezuela. Người được Đức Mẹ chọn làm thông tín viên là bà Maria Esperanza Medrano de Bianchini. Bà Maria Esperanza sinh năm 1928. Từ thiếu thời bà đã được thánh nữ Thérèse Hài Đồng Giêsu và Đức Mẹ nhiều lần hiện ra thăm viếng. Bà đã từng có ý định đi tu, nhưng thánh ý Chúa sắp đặt cách khác. Cha Piô đã hướng dẫn bà một thời gian. Sau khi cha Piô qua đời, ngài hiện ra cho bà biết bà sẽ phải tiếp tục con đường của cha. Bà đã được đặc ân in năm dấu thánh, bay bổng, đọc được những thầm kín nơi trái tim người ta, hương hoa hồng, và còn được một vài đặc ân khác ...

 

Năm 1976, Mẹ Maria bắt đầu hiện ra với bà Maria Esperanza tại Betania. Khi Đức Mẹ hiện ra ngày 25 tháng 3 năm 1984, Lễ Truyền Tin, có 108 người hiện diện chứng kiến. Năm 1993, có từ 1000 đến 2000 người đã chứng kiến bà Maria Esperanza thị kiến Đức Mẹ tại Betania. Đức Mẹ cho biết Mẹ là "ĐẤNG HÒA GIẢI MỌI NGƯỜI VÀ MỌI DÂN TỘC" và cảnh cáo "chiến tranh khủng khiếp sẽ xảy ra nếu người ta không chấp nhận nền hòa bình từ Chúa Kitô đến."

 

Đức Mẹ cũng báo một thời gian thanh lọc kinh khủng sẽ sớm xảy ra trước khi Chúa Giêsu đến, không phải vào Tận Thế, nhưng để ban một thời gian hòa bình và yêu thương.

 

Đức giám mục Pio Bello Ricardo, giám phận Caracas, sau khi mở cuộc điều tra và đích thân phỏng vấn chừng một ngàn nhân chứng, ngày 21 tháng 11 năm 1987 đã chính thức công bố:

 

 "theo xét đoán của chúng tôi, những lần thiên đàng hiện ra là rõ ràng xác thực và có tính chất siêu nhiên."

 

 

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
www.thanhlinh.net