Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Chúa rửa chân con sao?

ĐK: Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa! Chúa mà rửa chân con sao? Lạy Chúa!

 

1. Nếu Thầy không rửa chân anh, anh không được chung phần với Thầy. Việc Thầy làm anh không hiểu thấu nhưng mai này anh sẽ hiểu.

 

2. Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà Thầy còn rửa chân anh em, mà Thầy còn rửa chân anh em thì anh em phải rửa chân cho nhau.

 

3. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, nếu anh em một lòng yêu thương nhau, nếu anh em một lòng yêu thương nhau.

 

4. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là phải yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em.