Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

09. Mẹ hiện ra với nữ tu Justine Bisqueyburu, năm 1840

 

 

MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(TỪ 1214 ĐẾN HÔM NAY)


Giêsu, Maria, Giuse, con yêu mến, xin cứu rỗi các linh hồn.

 

 

Câu chuyện 09:


ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI NỮ TU JUSTINE BISQUEYBURU NĂM 1840

 

Ngày 8 tháng 9 năm 1840, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ hiện ra với nữ tu Justine Bisqueyburu, dòng Nữ Tử Bác Ái thánh Vincent de Paul.

 

Đức Mẹ ban cho nữ tu Justine Áo Đức Mẹ với những lời hứa cứu giúp cho những ai mang Áo Đức Mẹ. Áo Đức Mẹ ban cho nữ tu Justine mầu xanh lá cây: mặt trước có hình Đức Mẹ đứng trên đám mây, Trái Tim Đức Mẹ lộ trước ngực và tỏa ra những tia sáng; mặt sau có Trái Tim Mẹ, trên Trái Tim có ngọn lửa, giữa ngọn lửa có hình thánh giá, và Trái Tim Mẹ bị một lưỡi gươm xuyên thấu từ trên xuống theo 45 độ, và được bao quanh bởi những chữ "(Lạy) Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Xin Mẹ cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết."

 

Đức Mẹ hứa với nữ tu Justine rằng Áo Đức Mẹ mới này sẽ góp phần vào việc cải hóa các linh hồn, nhất là những người không có đức tin và ban cho họ ơn chết lành. Những người mang Áo Đức Mẹ này được nhiều ơn lành phù giúp họ tìm kiếm và duy trì đức tin.

 

Đức Mẹ hứa rằng ma quỉ sẽ không chạm được đến những người nào làm Áo Đức Mẹ, mang Áo Đức Mẹ, truyền bá việc mộ mến Áo Đức Mẹ. Tất cả những người mang "Áo Đức Mẹ Mầu Xanh" minh chứng cho ma quỉ thấy rằng họ là con cái của Mẹ Thiên Chúa, và ma quỉ biết chúng không làm hại được những người đó. Đức Mẹ nhấn mạnh: "Thiên Chúa muốn Áo Đức Mẹ mầu xanh trở nên dấu hiệu - một thứ khiên thuẫn, rào cản, không cho ma quỉ tấn công linh hồn đó."

 

Ngày nay, Áo Đức Mẹ Mầu Xanh thông dụng nhất khắp thế giới.

 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã hứa tới cứu giúp bất cứ ai yêu mến mang Áo Đức Mẹ, chữa lành bệnh tật thể xác và tâm thần. Mẹ cũng hứa:

 

"Mẹ sẽ chúc lành tất cả  trái tim những người truyền bá lòng mộ mến Áo Mầu Xanh của Mẹ. Đó là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ."

 

Không cần phải có nghi lễ cử hành đặc biệt. Chỉ cần xin một linh mục làm phép Áo Mầu Xanh Của Mẹ và đeo hoặc mang trong mình. Tuy nhiên, nếu người cần được ơn Đức Mẹ lại cứng lòng và không mang Áo của Mẹ, thì người bảo trợ có thể kín đáo đặt Áo Mầu Xanh của Mẹ phía trong y phục, hoặc ở trong nhà, trong xe, v.v. của người đó, và người bảo trợ nhớ dâng lời cầu nguyện thay cho người đó.  

 

Một phụ nữ đã ghi tên người bà muốn cầu nguyện cho trên Áo Mầu Xanh của Mẹ, treo hoặc để ảnh đó ở áo, ở tủ chén, ở cửa tủ lạnh ngay trong nhà bà, và hằng ngày dâng lời cầu nguyện Áo Đức Mẹ thay cho người đó.

 

Lời cầu nguyện Áo Đức Mẹ Mầu Xanh là:

 

"(Lạy) Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cho chúng con bây giờ và trong giờ chúng con chết. Amen."

Mỗi ngày chỉ cần dâng lời nguyện này một lần, tuy nhiên, nếu càng nhiều lần càng quí.

 

 

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi


www.thanhlinh.net