Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Chúa là ánh sáng

CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

LA THẬP TỰ

 

1/ Đường trần gian là bóng đêm thâu, mà đời ta là thoáng qua mau. Một mình đi đầy những gian nguy, hãy mau về đây bước theo chân Ngài. Vì Ngài là hải đăng soi sáng, Ngài thật là sự sáng thế gian để người mù từ nay trông thấy. Chúa sinh trần gian cứu anh lầm than.

 

ĐK: Chúa đã đến nơi thế trần mang bao thánh ân xua tan bóng đêm cho ai vững tin, chia ly tối tăm, thoát tay thần chết để sống muôn đời. Xin cho con đi với Ngài, trong đêm đen con có Ngài, con an tâm không hãi hùng vì Ngài là nguồn ánh sáng soi đường.

 

2/ Nhiều lần con gục ngã đau thương, từng ngày qua tựa khách tha phương, vì chạy theo lừa dối điêu ngoa, thế gian phù hoa, thánh ân xa lìa. Lòng thật lòng từ nay xin Chúa, vì Ngài là sự sáng thế gian, đổ tràn đầy bình an tươi sáng, để con từ đây ánh lên niềm tin.

 

3/ Nhiều lần con từ hối ăn năn, vì lòng Cha đã quá thương con, mà ngờ đâu một thoáng vinh quang đắm say trần gian kiến con hao mòn. Lời nguyện cầu thầm mong nơi Chúa, vì Ngài là sự sáng thế gian, là hàng ngày tìm xa tăm tối, bước theo đường ngay mến yêu Ngài thôi.

 

4/ Hàng ngày bao người thiếu cơm ăn, mà lòng con nào có hay chăng, tình Ngài sao mù tối đêm đen. Chúa ơi dủ thương sáng soi tâm hồn. Để từ nay niềm tin thắp sáng dọi vào đời đầy những gian dối và tình người bừng lên sức sống sáng soi mọi nơi, phúc ân đầy vơi.