Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

05. Mẹ hiện ra với nữ tu Maria d'Agreda, năm 1627

 

 

MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(TỪ 1214 ĐẾN HÔM NAY)


Giêsu, Maria, Giuse, con yêu mến, xin cứu rỗi các linh hồn.

 

Câu chuyện 05:


CHÚA VÀ MẸ MARIA HIỆN RA VỚI NỮ TU MARIA THÀNH AGREDA
NĂM 1627 VÀ VỀ SAU

 

 

Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiện ra dạy nữ tu Maria thành Agreda về cuộc đời Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, các vấn đề thần học và tu đức, để truyền lại cho đời sau. Bộ sách "Mistical Ciudad De Dios = Thành Thánh Thiên Chúa" được nữ tu Maria thành Agreda viết lần thứ nhất vào năm 1637 và lần thứ hai vào năm 1665. Tác phẩm này gồm 8 cuốn, 205 chương, dày gần 2000 trang. Chúng tôi chỉ sơ lược Chương Mở Đầu, các Chương I và II cuốn Một, và một số lời bình luận của một số vị giám mục, và học giả về tác phẩm này.

 

 

TẠI SAO THIÊN CHÚA MẠC KHẢI CUỘC ĐỜI MẸ MARIA TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA.

 

(Lời tác giả, đấng đáng kính Maria thành Agreda)

 

Tác giả xin chia Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ Maria làm ba phần.

 

Phần thứ nhất đề cập những sự việc trong mười năm đầu đời Mẹ, mọi việc Đấng Tối Cao thể hiện cho Mẹ trong các năm này: từ thời điểm Vô Nhiễm Thai cho tới khi Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể nơi lòng dạ trinh khiết Mẹ.

 

Phần thứ nhì gồm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, trọn cuộc đời Chúa Cứu Thế, Tử Nạn Khổ Giá, Chúa Phục Sinh, và Chúa về trời. Như thế mô tả cuộc đời Mẹ Maria hợp nhất với cuộc đời Thiên Chúa Con Mẹ và tất cả mọi việc Mẹ thi hành khi sống bên Chúa.

 

Phần thứ ba về cuộc đời Đức Hiền Mẫu Maria trong thời gian không có Chúa Cứu Thế ở bên, cho tới giờ phút Mẹ trút hơi thở cuối cùng, Mẹ được rước cả hồn xác về trời và được đội triều thiên tôn vinh là Nữ Vương Thiên Đàng,...

 

Để sơ lược về thời gian Lịch Sử Thiên Đàng này được viết ra, tác giả thấy cần ghi lại rằng thân phụ của tác giả là tu sĩ Phanxicô Coronel, thân mẫu là dì phước Catharine d'Arana. Song thân tác giả đã sáng lập tại nhà riêng các ngài tu viện "Vô Nhiễm Thai" theo lệnh và thánh ý Chúa truyền cho thân mẫu tác giả. Việc lập dòng này xảy ra trong tuần tám ngày Lễ Hiển Linh, ngày 13 tháng Giêng, 1619. Cũng trong ngày hôm đó, chúng tôi, thân mẫu tác giả và hai ái nữ, lãnh áo dòng. Thân mẫu và chính tác giả tuyên khấn vào ngày Lễ Thanh Tẩy Mẹ Maria, ngày 2 tháng 2, 1620. Vì người con gái kia tuổi quá nhỏ nên ngày cô tuyên khấn bị hoãn lại. Thân phụ tác giả sống đời tu sĩ ẩn dật tại tu viện thánh Phanxicô, nơi hai con trai của ngài đã từ lâu là tu sĩ.  

 

Năm 1627, năm thứ tám từ ngày lập tu viện, đức vâng lời đặt trên vai tác giả, lúc đó mới hai mươi lăm tuổi và mặc dầu bất xứng, chức vụ bề trên từ đó tới nay. Suốt mười năm đầu trong chức vụ bề trên, tác giả nhiều lần được Chúa và Mẹ Maria truyền phải ghi lại Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ. Tác giả lo sợ và chống lại mệnh lệnh này suốt thời gian dài cho tới năm 1637 mới khởi sự viết về Cuộc Đời Mẹ Maria lần thứ nhất. Khi hoàn tất tác phẩm đó, vì quá lo âu, và vì được cha giải tội khuyên (ngài hướng dẫn tác giả trong thời gian cha linh hướng thường xuyên của tác giả đi vắng), tác giả đốt tất cả những gì đã viết, không phải chỉ riêng tác phẩm Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ Maria, mà cả nhiều vấn đề quang trọng và huyền nhiệm khác nữa. Nhưng sau đó tác giả bị các bề trên và cha linh hướng quở trách hết sức nặng, và bắt tác giả viết lại Lịch Sử Cuộc Đời Mẹ Maria. Đấng Tối Cao và Mẹ Maria cũng lặp lại lệnh truyền và tác giả vâng theo. Nhờ ơn Chúa, tác giả khởi đầu ghi lại Lịch Sử này ngày 8 tháng 12, 1665, ngày Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Thai.

 

***

 

Con thú nhận và tôn vinh Chúa, Đức Vua Tối Cao, rằng trong Sự Uy Nghi đáng chúc tụng của Chúa, Chúa giấu những mầu nhiệm cao cả này không cho những người khôn ngoan và các bậc thầy được biết (Mt 11:25), nhưng đoái thương mạc khải cho con, một nữ tì thấp hèn nhất trong Giáo Hội Chúa, ngõ hầu Chúa càng được chúc tụng hơn nữa là Tác Giả Toàn Năng của Lịch Sử này, còn phần con, con chỉ là công cụ thấp hèn của Chúa.

 

***

 

Tác giả đã thấy một dấu lạ vĩ đại và huyền nhiệm trên trời mà các thiên thần nói với tác giả:

 

"Đây là Vị Phụ Nữ được chúc phúc, Đấng mà thánh Gioan đã thấy trong Khải Huyền, nơi Người các mầu nhiệm kỳ diệu Ơn Cứu Chuộc được ký thác, tích chứa và giấu kín. Thiên Chúa Toàn Năng yêu thương Thụ Tạo này tột độ đến mức chúng tôi, các thiên thần của Chúa, đều hết sức ngỡ ngàng. Hãy chiêm ngưỡng và ca tụng các đặc ân của Người, ghi lại các đặc ân đó thành sách. Đây là mục đích mà các đặc ân đó sẽ được tiết lộ rõ ràng cho con tùy theo mức độ thích hợp và hoàn cảnh của con."

 

Lần khác, tác giả thấy một chiếc thang rất đẹp có nhiều bậc, nhiều thiên thần đứng chung quanh, và rất nhiều thiên thần lên xuống. Thiên Chúa phán bảo tác giả:

 

"Đây là chiếc thang Jacob huyền nhiệm, nhà Thiên Chúa và cửa thiên đàng (STK 28:!7), nếu con tha thiết phấn đấu sống đẹp lòng Cha, con sẽ lên thang đó đến với Cha."

 

Tác giả đã sống một vài ngày trong tâm trạng ngút lửa yêu mến, cố gắng cải đổi cuộc đời mình. Thị kiến chiếc thang vẫn tiếp tục, nhưng tác giả không được giải thích cho hiểu.

 

Cho tới một ngày tác giả được Thiên Chúa phán bảo rằng chiếc thang đó (có nghĩa) là Cuộc Đời Đức Trinh Mẫu Maria rất thánh, là các thánh đức và ân sủng của Mẹ. Chúa phán:

 

"Con yêu dấu của Cha, Cha muốn con lên thang Jacob, vào qua cửa thiên đàng này để lãnh hội kiến thức từ các đặc tính của Cha và tích lũy cho mình trong việc suy niệm về Thiên Tính của Cha. Con hãy chỗi dậy, bước đi và lên thang đó đến với Cha. Các thiên thần này đây, đứng chung quanh và lên xuống thang này, được Cha chỉ định hộ vệ Đức Hiền Mẫu Maria, các thiên thần này là đạo quân phòng vệ canh giữ thành thánh Sion. Con hãy chăm chú chiêmngưỡng Đức Hiền Mẫu Maria, chiêm niệm các thánh đức của Người, học hỏi bắt chước các thánh đức đó."

 

Khi đó dường như tác giả lên thang Jacob và nhận ra được những sự lạ lùng vĩ đại và những điều kỳ diệu khôn tả của Chúa nơi Thụ Tạo duy nhất và sự thánh thiện trọn lành thánh đức tột đỉnh từng được quyền năng Thiên Chúa tạo thành. Trên đầu thang tác giả thấy Chúa các thiên thần và Mẹ Maria. Chúa và Mẹ ra lệnh cho tác giả tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen Chúa vì những mầu nhiệm cao cả này và bằng trọn khả năng của mình viết ra hết những điều đó. ...

 

Mẹ Maria đáp lại các lời tác giả cam kết và nói:

 

"Con của Mẹ, thế giới hết sức cần học thuyết này, vì thế giới không biết, cũng không thực hành lòng tôn kính đối với Thiên Chúa Toàn Năng, đức công thẳng của Thiên Chúa được kêu nài phạt và làm cho nhân loại khiêm nhượng vì sự ngu dốt của họ. Nhân loại chìm đắm trong sự hững hờ vong ân bội nghĩa và chìm ngụp trong tối tăm, không biết cách nào tìm kiếm ơn cứu trợ và ánh sáng. ..."

 

... Thiên Chúa và Mẹ Maria cho tác giả nhiều chỉ dạy khác, ngõ hầu làm cho tác giả hiểu thánh ý Chúa và Mẹ về tác phẩm này.

 

... Thiên Chúa nói với tác giả:

 

"Con của Cha, khi Cha gởi Con Một của Cha xuống trần gian, ngoại trừ một số ít người phụng thờ Cha, cả thế gian ở trong hoàn cảnh tồi tệ hơn hết kể từ khởi nguyên. Từ thuở tạo dựng và tội lỗi của con người đầu tiên cho tới khi Cha ban Luật cho Maisen, nhân loại, tự nó thống trị theo bản năng chúng, đã phạm nhiều sai lầm và tội lỗi (Rom 5:13). Sau khi nhận được Luật, nhân loại lại phạm tội vì không tuân giữ Luật (Gn 7:19) và chúng tiếp tục sống tự mình tách rời khỏi chân lý và ánh sáng, đi tới tình trạng hoàn toàn vong ân bội nghĩa.

 

"Trong tình thương Hiền Phụ, Cha đã gởi tới cho nhân loại Ơn Cứu Chuộc Đời Đời và thuốc chữa mọi bệnh tật nan y của bản tính loài người, như thế làm sáng tỏ phần Cha. Cũng như khi Cha chọn đúng thời điểm để tỏ rõ hơn lòng nhân từ của Cha, bây giờ Cha cũng chọn thời điểm thích hợp để cho nhân loại thấy một đặc ân hết sức lớn lao khác nữa. Đã tới đúng thời điểm để cho nhân loại biết đức công thẳng và cơn thịnh nộ của Cha; lúc này nhân loại bị kết tội cách chính đáng. Cha tỏ lộ cơn giận của Cha và thi hành phép công thẳng và đức công bằng, Cha sẽ cho thấy phép công thẳng của Cha nghiêm chính chừng nào. Bây giờ đến lúc lòng thương xót của Cha tỏ hiện rõ ràng hơn, và tình yêu của Cha không thể ở yên, Cha sẽ ban cho nhân loại thuốc điều trị kíp thời, nếu nhân loại biết sử dụng thần dược đó để trở lại với ân sủng của Cha.

 

"Lúc này, thế giới đã tới một hoàn cảnh hết sức bất hạnh, khi ngày tận thế vụt đến, khi bóng đêm tối tăm đời đời mỗi ngày mỗi tới gần hơn cho những kẻ dữ, và khởi đầu ngày không bao giờ có bóng đêm cho những người công chính, và mặc dầu Ngôi Lời đã nhập thể, nhân loại càng thờ ơ với hạnh phúc và càng ít tìm kiếm hạnh phúc. Khi đại đa số nhân loại ngày càng lún sâu vào tăm tối ngu đần và tội lỗi, đàn áp người lành, chế nhạo con cái Cha, thánh luật của Cha bị miệt thị vì các kẻ tội lỗi sắp đặt mưu mô chống lại Sự Khôn Ngoan của Cha, khi những kẻ ác không xứng đáng chút nào đối với lòng thương xót của Cha, và tới những giai đoạn đã được ấn định này, Cha muốn mở cửa thiên đàng cho người công chính để nhờ đó họ có thể tìm thấy đường vào tình thương xót của Cha. Cha muốn ban cho họ ánh sáng để nhờ đó họ có thể xua đuổi bóng tối che khuất con mắt lương tri họ. Cha muốn ban cho nhân loại phương thuốc thích hợp để phục hồi cho họ ân sủng Cha. Hạnh phúc cho những ai biết được điều này, và phúc thay cho những ai biết được giá trị ân sủng này. Những ai gặp được kho tàng này sẽ giàu có biết chừng nào. Hạnh phúc và khôn ngoan biết chừng nào những ai tìm kiếm và hiểu được những điều kỳ diệu và huyền nhiệm của Cha. Cha muốn cho nhân loại biết lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria rất thánh có giá trị chừng nào. Người là Đấng hồi phục sự sống bằng việc dâng bản tính hay chết của nhân loại lên Thiên Chúa. Để thưởng công, Cha muốn nhân loại ngắm nhìn những việc kỳ diệu do quyền năng Cha thực hiện nơi Thụ Tạo Tinh Tuyền này, như nhìn vào tấm gương mà qua đó nhân loại có thể ước lượng được sự vô ân bạc nghĩa của họ. Cha muốn tiết lộ cho nhân loại phần lớn những điều kỳ diệu đó, mà theo thánh ý tối cao của Cha, những điều liên quan đến Mẹ Ngôi Lời Thiên Chúa vẫn còn được giấu kín.

 

"Cha không tiết lộ những huyền nhiệm này trong Giáo Hội sơ khai, vì những huyền nhiệm này quá sức vĩ đại, đến độ các tín hữu chìm ngụp trong việc chiêm niệm và ca tụng các huyền nhiệm này trong thời gian khá lâu, trong khi đó việc thiết lập Luật Ân Sủng và Phúc Âm cho vững chắc thì cần thiết hơn. Mặc dầu mọi mầu nhiệm trong đạo đều phù hợp với nhau cách tuyệt hảo, nhưng sự ngu dốt của loài người có thể bị tác hại ngược lại và hoài nghi tính cách trọng đại của các mầu nhiệm này, khi đức tin vào Ngôi Lời Nhập Thể và Ơn Cứu Chuộc và các giáo huấn của Luật Phúc Âm mới vẫn còn trong thời kỳ phôi thai. Cũng vì lý do đó, Ngôi Lời Nhập Thể nói với các môn đệ trong bữa tối sau cùng: ‘Nhiều điều Thầy cần phải nói cho anh em biết, nhưng anh em chưa sẵn sàng đón nhận’ (Jn 16:12). Chúa Cứu Thế nói lời này với toàn thể nhân loại, vì nhân loại chưa có thể vâng nghe trọn vẹn luật ân sủng và hoàn toàn tin theo Thiên Chúa Con, nhân loại càng được chuẩn bị ít hơn để đón nhận các mầu nhiệm về Mẹ Thiên Chúa.

 

"Nhưng lúc này nhân loại cần đến mạc khải này rõ ràng hơn, và điều cần thiết này thúc đẩy Cha bỏ qua khuynh hướng tội lỗi của họ. Nếu bây giờ nhân loại tìm kiếm làm hài lòng Cha bằng việc tôn kính, tin tưởng, học hỏi những điều lạ lùng liên quan trực tiếp đến Vị Hiền Mẫu Hay Thương Xót này, và nếu mọi người thành tâm xin Người cầu bầu, nhân loại sẽ sớm được cứu giúp. Cha không thể giấu nhân loại Thành Thánh nơi nương náu huyền nhiệm này nữa. Cha mô tả và phác họa cho họ về Thành Thánh này, theo mức độ khả năng hạn hẹp của họ. Cha không muốn những điều con mô tả và tuyên xưng về Cuộc Đời Đức Trinh Mẫu Maria rất thánh chỉ thuần tư kiến hoặc tư tưởng chiêm niệm, mà phải là sự thực chính xác. Những ai có tai để nghe, hãy nghe. Những ai khát hãy tới mạch nước hằng sống và hãy rời bỏ những thùng chứa khô cạn. Những ai tìm kiếm ánh sáng hãy theo đuổi cho tới kết cuộc. Chúa, là Thiên Chúa Toàn Năng, dạy như thế!"

 

 

TRÍCH LƯỢC MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ MISTICAL CIUDAD DE DIOS (THẦN ĐỒ HUYỀN NHIỆM)

 

Chúng tôi lược trích kiến của Đại Học Louvain, một trong các đại học danh tiếng ở Âu Châu, về tác phẩm MISTICAL CIUDAD DE DIOS.

 

" ...Sau khi nhận định rằng quyền năng Thiên Chúa không bị giới hạn trong việc mạc khải tư cho người Chúa chọn, và sau khi nêu ra một số định luật căn bản đối với mạc khải tư. ... "

 

" ... Sau khi đọc toàn bộ tác phẩm Ciudad de Dios, chúng tôi tuyên ngôn và nhận định rằng các tín hữu có thể đọc sách này mà không nguy hiểm đến đức tin của họ và không tổn hại sự tinh tuyền luân lý. Không một điều gì trong Ciudad de Dios khả dĩ dẫn tới phóng túng xao lãng bổn phận hoặc dẫn tới sự khắt khe quá đáng, trái lại, tác phẩm này sẽ rất hữu ích cho việc chấn hưng và làm tăng thêm lòng nhiệt thành của các tín hữu, gia tăng lòng tôn kính Đức Trinh Nữ rất thánh, và kính trọng các mầu nhiệm thánh."

 

" ... Tác phẩm Lịch Sử này giải thích trên một ngàn điểm khúc mắc trong Sách Thánh cách tương đối tự nhiên và kỳ diệu. Ở mỗi giai đoạn, người ta đều gặp những giải thích sâu sắc, mà cho tới nay chưa ai biết, các điều đó từng bị giấu kín, nhưng lúc này được phơi bày rõ ràng, được công khai hóa trong bộ sách này. Tóm lại, toàn thể tác phẩm này là hệ thống tuyệt vời các đoạn Sách Thánh mà, mặc dầu xuất hiện trong nhiều tập khác nhau, đều được trực tiếp và đặc biệt dệt thành một khối."

 

"Thêm vào nội dung là những lời giáo huấn của Đức Trinh Nữ ở cuối mỗi chương. Những lời giáo huấn này chứa đựng lời huấn đức tuyệt vời, dạy bảo, nuôi dưỡng, và đồng thời dịu dàng ghi khắc lòng yêu mến thánh đức và ghê tởm tội lỗi, tô điểm tất cả mọi thứ đó bằng những mầu sắc linh động nhất. Những lời Đức Maria giáo huấn không những chỉ làm cho người thông thái phải tin, mà còn đầy ắp sức xúc tác ngọt ngào đặc biệt, làm cháy lên trong tâm hồn người ta lòng nhiệt thành thánh thiện. Khi suy gẫm các lời giáo huấn của Đức Trinh Nữ rất thánh, chắc chắn người ta sẽ hưởng niềm hoan lạc thích thú không gặp được nơi các tác phẩm thông thường. Càng đọc những lời Đức Maria dạy bải, niềm hoan lạc người ta được hưởng càng lớn lao. Kết luận, toàn thể tác phẩm chứa đựng điều gì hết sức hiếm quí và hấp dẫn đến độ, một khi đã bắt đầu, người ta không thể nào không đọc cho đến hết."

 

"Tính chất khác thường và muôn vẻ khác nhau nổi bật trong tác phẩm này làm cho người đọc được lòng yêu mến nhiệt thành mới. Mọi người đều dễ dàng tin rằng, nếu cuộc sống bề trong của Đức Kitô Chúa chúng ta và cuộc đời Đức Trinh Mẫu rất thánh không đúng hệt như được mô tả trong các tập sách này thì hẳn cũng tương tự như thế. ..."

 

"... Đây là nhận xét của chúng tôi; chúng tôi hoàn toàn vâng phục quyết định tối thượng của Đức Thánh Cha, chỉ một mình Đức Thánh Cha có quyền đưa ra phán định cuối cùng về các tác phẩm như thế."

 

Louvain, ngày 20 tháng Bảy, 1715

(Ký tên) HERMAN DAMEN,

 

Tiến sĩ, Giáo Sư Thường Trú và Nhiếp Chính Phân Khoa Thần Học,

Đông Tước thánh Phêrô, Viện Trưởng Đại Học Đường Arras, Duyệt Giả Các Tác Phẩm, v.v.

 

(Ký tên) ANTON PARMENTIER

 

Tiến Sĩ, Giáo Sư Thường Trú, Nhiếp Chính Phân Khoa Thần Học,

Viện Trưởng Đại Học Thần Học, v.v.

 

 

MỘT SỐ Ý KIẾN TIÊU BIỂU VỀ PHÍA GIÁO HỘI

 

Vị Giáo Hoàng đầu tiên chính thức chú ý tới Mistical Ciudad de Dios là Đức Innocent XI. Ngày 3 tháng 7, 1686, khi trả lời hàng loạt những công kích hiểm độc của một số thành viên Đại Học Sorbonne, mệnh danh là những người nhóm Jansen, Đức Innnocent XI đã ban sắc chỉ cho phép phát hành và đọc tác phẩm Mistical Ciudad de Dios. Sau này các Đức Thánh Cha Alexander VIII, Clement IX và Benedict XIII cũng đưa ra những sắc chỉ tương tự. Các sắc chỉ này được nối tiếp bởi hai sắc lệnh của Thánh Bộ Phụng Vụ, được phê chuẩn bởi các Đức Thánh Cha Benedict XIV và Clement XIV, trong đó chính thức nhìn nhận tính chất xác thực của tác phẩm Mistical Ciudad de Dios như hiện hữu được viết ra bởi dì phước Maria đệ Giêsu, Tôi Tớ Đáng Kính của Thiên Chúa. Vị Đại Giáo Hoàng Benedict XIII, khi còn là Tổng Giám Mục Benevent, đã dùng các mạc khải này làm chất liệu cho hàng loạt những bài giảng thuyết về Đức Trinh Mẫu rất thánh.

 

 ...

 

Sau đây là lời đề cao của Đức Tổng Giám Mục Salzburg, Đại Diện

 

Đức Thánh Cha, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Đức quốc, v.v.:

 

" Theo những Sắc Chỉ của các Đức Thánh Cha Innocent XI và Clement XI, các tín hữu có thể đọc tác phẩm Ciudad de Dios được viết ra bởi dì phước Maria đệ Giêsu, Người Tôi Tớ Đáng Kính của Chúa.

 

"Một số các lời chuẩn ấn, các khuyến cáo của bốn Đại Học danh tiếng là Đại Học Toulouse, Salamanca, Alcala và Louvain, và vô số các thành viên danh tiếng thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đều đồng thanh tán tụng tác phẩm nói trên. Đức Hồng Y uyên bác và đạo đức D'Aguirre nói ngài coi tất cả mọi học hỏi trong năm mươi năm trước trong đời ngài có kết quả hết sức nhỏ nhoi so với các học thuyết ngài tìm thấy trong sách này, trong đó mọi sự đều thuận hợp với Thánh Kinh, với các Đức Thánh Cha và các Hội Đồng Giáo Hội. Vị Bề Trên Cả đáng kính St Sulpice, Tu Viện Trưởng

 

Emery, nói thêm: 'Chỉ từ khi tôi đọc các mạc khải mà Mẹ Bề Trên Maria thành Agreda viết ra tôi mới biết được Chúa Giêsu và Đức Hiền Mẫu rất thánh của Chúa cách rõ ràng.'

 

"Vì thế, chúng tôi không ngần ngại trong việc ban Chuẩn Ấn của chúng tôi cho Ciudad de Dios và ước mong giới thiệu sách này với các tín hữu và đặc biệt là với hàng giáo sĩ của chúng tôi."

 

 

(Ký Tên) FRANK ALBERT Tổng Giám Mục

Tòa Tổng Giám Mục Salzburg

Ngày 12 tháng Chín, 1885

 

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi


www.thanhlinh.net