Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

03. Chúa Giêsu và Mẹ hiện ra với thánh Brigit, năm 1310

 

 

MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬNGiêsu, Maria, Giuse, con yêu mến, xin cứu rỗi các linh hồn.

 

 

Câu chuyện 03:

 


CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA HIỆN RA VỚI THÁNH BRIGIT,
THỤY ĐIỂN, LA Mà NĂM 1310 - 1373

 

Thánh Brigit, Thụy Điển, sinh năm 1303. Từ khi bảy tuổi, thánh Brigit đã được thị kiến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, mà các thị kiến này tiếp diễn thường xuyên cho tới khi thánh nữ từ trần ngày 23 tháng 7, 1373.

 

Thánh Brigit sinh năm 1303. Khi 10 tuổi, một hôm cô bé Brigit nghe giảng về khổ hình Chúa Cứu Thế chịu, đêm đó Chúa hiện ra với cô trong hình ảnh Chúa chịu treo trên Thánh Giá, và nói:

 

"Cha chịu hành hạ như thế này đây."

 

Cô Brigit nghĩ rằng những thương tích đó còn mới, đã hỏi:

 

"Lạy Chúa, ai gây nông nỗi này cho Chúa?"

 

Chúa đáp:

 

"Nông nỗi này gây ra cho Cha bởi bất cứ người nào khinh miệt Cha và hất hủi tình yêu của Cha."  

 

Từ đó mỗi khi suy nghĩ về khổ hình Chúa Cứu Thế chịu, Brigit luôn nước mắt đầm đìa. Và từ đó Chúa nhiều lần hiện ra với thánh nữ trong hình ảnh Chúa chịu khổ hình cứu chuộc.

 

   Khi 13 tuổi, thân phụ ép gả Brigit cho công tử Ulf Gudmarson, lớn hơn cô 5 tuổi. Hai người có bốn con trai và bốn con gái, một trong các con gái là thánh nữ Catherine. Trong đời sống làm vợ, làm mẹ, thánh Brigit vẫn nồng nàn yêu mến Chúa và Mẹ Maria và được Chúa và Mẹ thăm viếng thường xuyên.

 

   Năm 1344, ông Ulf từ trần. Ít lâu sau, thánh nữ giao tài sản cho người khác trông coi, để dành hết sức lực và thì giờ cho đời sống tu trì. Nhiều lần thánh Brigit khuyên can nhà vua và triều thần về những sa đọa tại Thụy Điển. Năm 1346, thánh nữ được Chúa hiện ra cho biết Chúa muốn thánh nữ đi Lamã. Trong thời gian thánh Brigit ở Lamã, Chúa Giêsu và Mẹ Maria mạc khải cho thánh nữ về cuộc đời Chúa và Mẹ Maria, về thần học, về hỏa ngục và luyện ngục, về tu đức, và nhiều vấn đề quan trọng khác phúc lợi cho Giáo Hội và xã hội. Vì tình hình Giáo Hội và xã hội thời đó, nhiều lần thánh Brigit mạnh dạn chống lại những sa đọa trong giáo triều. Đặc biệt mỗi khi Chúa muốn cảnh cáo, sửa dạy hàng giáo phẩm hoặc chính quyền đời, Chúa hoặc Mẹ Maria thường đọc cho thánh Brigit ghi lại lời thánh nữ phải chuyển tới người liên hệ. Thánh nữ không ngần ngại phiền trách nhiều vị giám nục, nài nỉ các bề trên tu viện cải đổi tiêu chuẩn sống tại các tu viện, và thường xuyên trình bày ý kiến khuyến cáo lên chính Đức Giáo Hoàng. Thánh nữ ưu tư về giáo đô, lúc đó đã rời tới Avignon, cần phải được trở lại Lamã. Nhưng nhiều Vị Giáo Hoàng đã không muốn trở lại Lamã xáo trộn. Mãi tới năm 1367, Đức Urbanô V đưa tòa thánh trở lại Lamã, nhưng năm 1370, chính ngài lại quyết định rời Lamã đến ở Avignon. Việc này khiến thánh Brigit buồn và lo âu; thánh nữ cảnh cáo Đức Urbanô V về sự buồn lòng và hình phạt của Thiên Chúa và xin Ngài đừng rời Lamã. Nhưng Đức Urbanô V đã không nghe lời thánh nữ, và Ngài chết sau khi tới Avigon chưa tròn một tháng.

 

   Thánh Brigit được Chúa và Mẹ Maria dạy lập dòng tu. Chính Đức Mẹ hiện ra đọc cho thánh nữ ghi Hiến Pháp dòng, và được Đức Urbanô V phê chuẩn năm 1370. Dòng này gồm nữ và nam tu sĩ, sống biệt lập trong đời sống nhiệm nhặt.

 

Năm 1372, vâng lệnh Chúa, thánh Brigit đi Jerusalem. Trong thời gian ở Palestine, thánh nữ được Chúa và Mẹ Maria hiện ra dạy cho biết thêm về cuộc đời Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria. Thánh nữ trở lại Lamã trong năm đó, sức khỏe suy nhược, và từ trần ngày 23 tháng 7, 1373. Thánh Brigit được Đức Boniface IX phong hiển thánh ngày 8 tháng 10, 1391, Đức Martin V tái duyệt và phê chuẩn năm 1419.

 

 

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi
www.thanhlinh.net