Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Mở Đầu

MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

 

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
  ĐÔI LỜI MỘC MẠC

 

Trong lịch sử Giáo Hội cũng như lịch sử nhân loại cận đại, rất nhiều lần Thiên Chúa gởi Mẹ Maria đến trần gian. Mẹ Maria là Sứ Giả Tình Thương được Thiên Chúa, Cha nhân từ, gởi đến với con cái trần gian. Mẹ đến nhắc nhân loại nhớ và quay về với Chúa là Tình Yêu, là nguồn gốc mọi sự. Mẹ đến báo cho nhân loại biết họ xúc phạm Thiên Chúa, xúc phạm tình yêu vô cùng của Chúa, đã quá sức nặng nề, họ phải cải hối, đền bù, hoặc hình phạt sẽ tới để đem nhân loại trở về với Đấng vì yêu thương mà tạo dựng họ. Mẹ đến để cảnh cáo nhân loại về tai ương, hậu quả đương nhiên của việc phản nghịch chống lại tình yêu vô cùng của Chúa, để nhân loại ăn năn trở về với tình yêu của Thiên Chúa, ngõ hầu tránh khỏi các ác họa. Nhưng tiếc thay, chúng ta hầu như đã chẳng nghe theo lời Mẹ, nên tai ương ác họa đã bao lần xảy đến với nhân loại.

 

  Trong lịch sử nhân loại và lịch sử dân Chúa từ thời Cựu Ước, biết bao lần nhân loại phản nghịch Đấng Tạo Hóa, Đấng yêu thương tạo dựng họ. Mỗi lần tội lỗi nhân loại lên tới tột độ, đức công thẳng của Thiên Chúa phải thi hành, Chúa đều phái các tiên tri đến cảnh cáo dân chúng, hoặc cho những người trung thành tôn thờ Chúa làm những công việc như là dấu cảnh cáo nhân loại. Nếu nhân loại lắng nghe, nhận biết và ăn năn thống hối thì được tha thứ. Điển hình là lịch sử tiên tri Giona được Thiên Chúa phái đến cảnh cáo dân chúng tại Ninive. Từ nhà vua tới toàn thể dân chúng đã nghe lời tiên tri, ăn năn thống hối và được Chúa tha thứ hình phạt.

 

Trái lại, nếu nhân loại không nghe, cứ tiếp tục xúc phạm đến tình yêu của Chúa, hình phạt phải xảy đến như đã xảy ra trong thời Đại Hồng Thủy mà trước đó Chúa đã bảo ông Noe đóng tàu suốt một trăm năm làm dấu cảnh cáo dân chúng, như Sodom và Gomorrah từng bị thiêu hủy vì tội, như bao lần dân Do Thái được cảnh cáo mà không thống hối mà bị phạt lưu đày.

 

   Từ ngày Chúa Ngôi Hai nhập thể đến nay, thay vì phái các tiên tri đến với nhân loại, Thiên Chúa đã gởi Mẹ của Chúa đến trần gian. Mẹ Maria là Mẹ Chúa và là Mẹ nhân loại. Theo Viện Nghiên Cứu Thánh Mẫu Học tại Đại Học Dayton từ thế kỷ thứ ba tới nay đã có gần 80 ngàn lần Đức Mẹ hiện ra. Mẹ đau lòng vì nhân loại xúc phạm đến Chúa; Mẹ đau lòng khi thấy con cái Mẹ lao đầu vào tai ương do họ tự tạo lấy. Mẹ van xin Chúa khoan dung tha thứ cho nhân loại. Mẹ thống thiết kêu gọi con cái Mẹ ăn năn cải hối để tránh tai ương ác họa. Mẹ dạy nhân loại cách sống đẹp lòng Chúa. Mẹ dạy con cái Mẹ cách sống hạnh phúc đời này và vĩnh cửu.

 

   Trong lịch sử những lần Mẹ hiện ra, chúng ta đều thấy nhân loại, ít ra là một hoặc nhiều dân tộc, ở trong tình trạng tồi tệ. Điển hình là năm 1214. Mẹ hiện ra ban cho thánh Đaminh Kinh Mân Côi làm phương tiện cứu thế giới, cứu Giáo Hội, và con cái Mẹ đã nghe theo lời Mẹ nên thế giới và Giáo Hội được cứu thoát tai ương thời đó. Chúa và Mẹ Maria qua các thông tín viên đã cảnh cáo, nhắc nhớ các vị trọng trách trong Giáo Hội và đôi khi cả chính quyền đời như điển hình đã xảy ra trong thế kỷ XIV.

 

   Mẹ Maria cũng đến để dạy cho con cái Mẹ biết về Mẹ, về những hồng ân vô cùng cao cả mà Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho Mẹ như đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội để Mẹ xứng đáng là Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, như tại Guadalupé, Lộ Đức, Beauraing, v.v. Mẹ cho con cái Mẹ biết về tình yêu của Mẹ đối với con cái trần gian, những người mà Chúa Cứu Thế từ trên Thánh Giá đã di trối xin Mẹ nhận, như tại Paris và tại Banneux.  

 

   Có những lần Mẹ Maria đến để an ủi, chúc lành, khuyến khích cổ võ đức tin, và hứa ban ơn lành hồn xác, như trường hợp Mẹ hiện ra tại La Vang, Trung Phần Việt Nam, năm 1798.

 

   Một điển hình cận đại hơn là năm 1917, Mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ kêu gọi ăn năn thống hối, cải đổi đời sống, yêu mến Kinh Mân Côi, để cứu thế giới khỏi ác họa chiến tranh và Cộng Sản, và Mẹ hứa Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Thế giới đã coi nhẹ lời Mẹ. Thế chiến thứ II đã bùng nổ, tàn phá hầu khắp thế giới, và chủ nghĩa Cộng Sản bành trướng như thác lũ, chiến tranh cục bộ lan tràn khắp nơi, nhân loại điêu đứng và Giáo Hội bị bách hại. Nhưng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria đã thắng như Mẹ hứa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng hiến thế giới và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, và chỉ thời gian tương đối ngắn, nước Nga đã được làm cho trở lại, và chủ nghĩa Cộng Sản sụp đổ từ gốc rễ (đọc tiếp phần về Fatima).

 

   Chúng tôi mạo muội sơ lược những lần Chúa gởi Mẹ Maria đến trần gian từ năm 1214 đến nay, khi công khai nhiều người nghe biết, khi âm thầm nơi tu viện, mà chúng tôi góp nhặt được cách rất hạn chế, chỉ với ước nguyện tôn vinh tình yêu, quyền năng và đức công chính vô cùng của Thiên Chúa, ca tụng tình hiền mẫu yêu thương của Mẹ Maria đối với con cái trần gian.

 

   Chúng tôi sẵn sàng tuân phục phán quyết của Giáo Hội về những lần Đức Mẹ hiện ra chưa được Giáo Hội công nhận.

 

 

Ngày 15 tháng 8, 1997
Lễ Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi


www.thanhlinh.net