Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Những Cuộc Đức Mẹ Hiện Ra Trên Khắp Thế Giới

  

  MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


    Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi

 

    Mẹ Maria đã được hồn xác lên trời, nhưng Mẹ vẫn yêu thương và vẫn đến với con cái Mẹ ở trần gian để đưa con cái Mẹ trở về cùng Thiên Chúa. Nhân Tháng Hoa, MLCN xin khởi đăng mỗi ngày một câu chuyện về Mẹ trích từ sách "Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa".

 

 

 

    MỤC LỤC

 

          Lời Mở Đầu

       1. Mẹ hiện ra với thánh Đaminh, năm 1214

       2. Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock, năm 1251

       3. Chúa Giêsu và Mẹ hiện ra với thánh Brigit, năm 1310

       4. Mẹ hiện ra tại Gadalupé, Mễ Tây Cơ, năm 1531

       5. Mẹ hiện ra với nữ tu Maria d'Agreda, năm 1627

       6. Mẹ hiện ra tại La Vang, Việt Nam, năm 1798

       7. Mẹ hiện ra tại Paris, Pháp, năm 1830

       8. Mẹ hiện ra tại Paris, Pháp, năm 1836

       9. Mẹ hiện ra với nữ tu Justine Bisqueyburu, năm 1840

       10. Mẹ hiện ra tại La Salette, Pháp, năm 1846

       11. Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Pháp, năm 1858

       12. Mẹ hiện ra tại Pontmain, Pháp, 1871

       13. Mẹ hiện ra tại Knock, Ái Nhĩ Lan, năm 1879

       14. Mẹ hiện ra tại Tilly-Sur-Seulles, Pháp, 1896

       15. Mẹ hiện ra tại Mantara, Lebanon, năm 1908-1911

       16. Mẹ hiện ra tại Belgique, năm 1910

       17. Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917

       18. Mẹ hiện ra tại Beauraing, Belgique, năm 1932-1933

       19. Mẹ hiện ra tại Banneux, Belgique, năm 1933

       20. Mẹ hiện ra tại Kerizinen, Pháp, năm 1938

       21. Mẹ hiện ra tại Montichari, Nước Ý, năm 1947-1966

       22. Mẹ hiện ra tại Lipa, Phi luật tân, năm 1948-1949

       23. Mẹ hiện ra tại Necedah, Wisconsin, Hoa kỳ, năm 1949-51

       24. Mẹ hiện ra tại Jerusalem, Do thái, năm 1954

       25. Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây ban nha, năm 1961

       26. Mẹ hiện ra tại San Samiano, Nước Ý, năm 1964

       27. Mẹ hiện ra tại Zeitoun, Ai cập, năm 1968

       28. Mẹ hiện ra tại Bayside Hills, Queens, Nữu Ước, năm 1970

       29. Mẹ hiện ra tại Milan, Nước Ý, năm 1972

       30. Mẹ hiện ra tại Betania, Venezuela, năm 1976

       31. Mẹ hiện ra tại Kibeho, Rwanda, năm 1981

       32. Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam tư, năm 1981

       33. Mẹ hiện ra tại Hrushiv, Liên sô, năm 1987

       34. Mẹ hiện ra tại Scottsdale, Arizona, năm 1987

       35. Me hiện ra khóc tại Sicily, Akita, Naju

 

 

     Tác giả Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi giữ bản quyền.

 

*********************************************