Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

TUẦN CỬU NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CẦU CHO ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

TUẦN CỬU NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

CẦU CHO ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

 

Lời Nguyện mờ đầu (một người dâng).

Hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.

https://www.youtube.com/watch?v=UktTynIQcWc

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki - tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

 

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 

2. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, Ngài là niềm ủi an kẻ than khóc, là mạch nguồn tràn lan mọi ơn phúc suối êm dịu hàn gắn những thương đau.

 

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki - tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

 

 Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ NHẤT

Cầu cho nhân loại biết thống hối và quay trở về với Chúa.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha toàn thể nhân loại, cách riêng mỗi người chúng con. Xin nhận chìm nhân loại chúng con vào đại dương Thương Xót của Cha, để mỗi người mà Cha tạo dựng, được tẩy rửa trong máu và nước cứu độ của Con Yêu Dấu Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính của Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi nhân loại chúng con đã xúc phạm tới danh thánh Chúa, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt trọn vẹn vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa, mà đi theo các ngẫu tượng ở trần gian này. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ HAI

Cầu cho mọi người trên thế giới được bình an, yêu thương và tin tưởng vào Thiên Chúa.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha những hoang mang, lo sợ, bất an của toàn thế nhân loại trong cơn đại dịch Corona virus. Xin nhận chìm linh hồn, thân xác chúng con vào đại dương Thương Xót của Cha, để Cha ấp ủ, bảo vệ toàn thể nhân loại trong cánh tay quyền năng, chí thánh của Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng xót thương, Chúa đã nói với các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi”. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an của Chúa, sức mạnh của Chúa, niềm tin vào Chúa, để nhân loại một khi có Chúa làm chủ, họ sẽ không còn sống trong sợ sệt, lo âu và thất vọng. Xin Chúa ra tay thần lực, dẹp tan mọi mưu chước của ác thần, đang ngày đêm luôn rình rập hãm hại chúng con. Có Chúa, là thành lũy, là đá tảng che chở chúng con, chúng con không sợ chi, không lo lắng gì. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ BA

Cầu cho các nhà lãnh đạo trên thế giới hiệp nhất chống lại dịch Corona.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha, để họ cảm nghiệm được Cha yêu thương họ là dường nào, và được phúc gọi Chúa là Cha. Họ là những người Cha trao cho ơn gọi và trách nhiệm chăm sóc đời sống ấm no, hạnh phúc cho dân chúng.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, như Chúa hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, xin cho các nhà lãnh trên thế giới được hiệp nhất với nhau trong trận chiến chống lại đại dịch Corona này, và qua biến cố đau thương này, họ nhận ra sự giới hạn của con người và quyền năng cao cả của Thiên Chúa, và ngoài Chúa ra không còn có Chúa nào khác. Chỉ duy nhất một mình Chúa mới cứu thoát được nhân loại. Xin ban cho họ Thần Khí khôn ngoan của Chúa, để mọi quyết định, mọi chọn lựa của họ đẹp thánh ý Chúa và được Chúa chúc phúc, ngõ hầu nước Chúa được hiển trị và tôn vinh giữa mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ TƯ

Cầu cho các nạn nhân bệnh dịch Corona.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các nạn nhân của đại dịch Corona. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót hải hà của Cha, để họ tìm được sức mạnh, an ủi và nguồn thương xót của Cha trong cơn gian nan, nguy khốn.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi thương xót, cậy vì các thương tích và các dấu thánh cuộc khổ nạn của Chúa đã chịu vì tội lỗi nhân loại, xin Chúa tiêu diệt mọi vi khuẩn nơi các bệnh nhân, và chữa lành các thương tích cho họ. Lời Chúa đã bảo đảm với chúng con rằng: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”. Cậy vì phúc trường sinh thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, xin cho họ một khi vượt qua cơn sinh tử này, được nhận ra Chúa là nguồn ánh sáng và là sự sống của họ, mà đem hết tâm hồn ngợi khen lòng thương xót vô biên của Chúa đến muôn đời. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ NĂM

Cầu cho các nhà khoa học gia tìm ra thuốc chữa trị virút Corona.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các bác sĩ, khoa học gia trên thế giới. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót của Cha, để họ cảm nghiệm được ước muốn tốt lành của Cha là chữa lành tất cả các bệnh tật cho nhân loại là dường nào.

 

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ trên từng người với mọi người. Với Chúa mọi sự đều có thể được, xin mở trí, soi sáng cho các nhà khoa học gia tìm ra phương thuốc chữa trị cho bệnh dịch này. Chính họ là cánh tay nối dài của Chúa, để tìm ra phương cách chữa trị cho mọi người. Xin cho họ có trái tim của Chúa hầu mang hết con tim, khối óc ra phục vụ cho lợi ích cho lợi ích của mọi người. Xin cho họ biết dùng khoa học phục vụ con người, chứng minh có Thiên Chúa hiện hữu, chứ không phải để thay quyền năng của Chúa. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ SÁU

Cầu cho các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang chăm sóc các bệnh nhân.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang chăm sóc các bệnh nhân. Xin nhận chìm vào đại dương Thương Xót của Cha, để Cha được bảo vệ khi họ phải chiến đấu ở tuyến đầu của trận dịch này.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. Các bác sĩ, y tá và nhân viên công lực đang phải chống chọi với tử thần virus corona. Họ can đảm bất chấp hiểm nguy để cứu mạng sống người khác. Họ thể hiện lòng bác ái, hy sinh trong sự phục vụ. Gánh nặng họ phải mang chính là chứng kiến những nạn nhân khốn khổ trong cơn sinh tử. Xin Chúa gìn giữ và ở với họ, ban cho họ trái tim và tình yêu của Chúa. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ BẢY

Cầu cho các linh mục, tu sĩ nam nữ đang chăm sóc mục vụ cho dân thánh giữa cơn đại dịch Corona.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ. Xin

nhận chìm các ngài vào Lòng thương Xót hải hà của Chúa. Chính các ngài là những người đem đến cho Chúa nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Chúa. Các ngài là những ống máng để Lòng thương Xót của Chúa qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, căn nguyên mọi sự tốt lành, xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ hầu các ngài có đủ khả năng thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng, để mọi người xem thấy hành động của các ngài, mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ được chọn trong vườn nho của Cha, đó là các linh mục và tu sĩ, xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha, nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ, xin Cha thông ban cho các ngài có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ TÁM

Cầu cho thế giới thoát khỏi mọi bệnh dịch và tai ương.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả thế giới, những người đã tin và chưa tin nhận Chúa. Xin nhận chìm thế giới vào Lòng thương Xót bao la của Chúa. Nguyện xin những giọt máu từ trái tim Chúa tẩy rửa, và tiêu diệt hết tất cả những bệnh dịch, cùng những tai ương đang giam cầm thế giới trong buồn phiền, lo âu và nước mắt.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, trong hành trình nơi sa mạc về đất hứa, dân chúng đã phàn nàn kêu trách Chúa và họ đã bị rắn độc cắn chết. Chúa truyền cho Môsê làm một con rắn và treo lên cột, những ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì sẽ được cứu sống. Thế giới hôm nay đang trải qua những bệnh dịch độc hại và tai ương khủng khiếp. Xin Chúa cho họ biết nhìn lên Thánh giá cứu độ của Chúa, mà khẩn cầu và tin tưởng vào Chúa.

 

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến nhân loại đang sống trong lầm lạc và bị ảnh hưởng của dịch vô thần. Chính vì điều này mà Chúa Giêsu con Cha đã phải thốt lên: “Một khi Con Người đến, liệu có còn niềm tin trên mặt đất nữa không?” Xin cho nhân loại mau chóng nhận ra Chúa là Cứu Chúa duy nhất, mà ăn năn trở về cùng Chúa và ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

Sau đó đọc Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona và các kinh khác (phía dưới)

 

TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ CHÍN

Cầu cho các linh hồn những người đã chết vì dịch Corona.

 

Hôm nay, chúng con dâng lên Cha tất cả linh hồn đã chết vì dịch Corona. Xin nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn đã ra đi trong đó có những linh hồn chưa nhận biết Cha, và những linh hồn ra đi khi chưa chạy đến với Lòng Thương Xót của Cha. Chúa Giêsu đã phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn chưa nhận biết Chúa, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng một xin vâng theo thánh ý Cha”.

 

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Lòng Thương Xót của Chúa thì vô cùng tận và không giới hạn bởi thời gian cùng không gian. Xin Chúa lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà thanh tẩy, và đem những linh hồn này vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa. Xin cho họ được diện kiến tôn nhan Chúa, và được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Chúa đến muôn đời. Amen.

 

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót:

 

Đọc Kinh lạy Cha, Kính Mừng, và kinh Tin Kính

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha, Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. 

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. 

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3X).

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng ChúaThương Xót, chúng con trông cậy nơi Ngài (3X)

 

Hát bài Ngợi Ca Lòng Thương Xót

 

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

 

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

 

Kinh Cầu Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Corona

(Hội đồng Giám mục Việt Nam)

 

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ,

của đoàn con Cha trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.

 

Đọc 3 kinh Kính Mừng

 

Lời Cầu Nguyện Cùng Mẹ Maria

(Giáo hoàng Phanxicô)

 

Ôi Maria, xin Mẹ tiếp tục chiếu tỏa trên cuộc hành trình của chúng con như là một dấu hiệu của ơn cứu độ và của niềm hy vọng. Chúng con xin ký thác bản thân của chúng con cho Mẹ là Sinh Lực của Bệnh Nhân.

 

Ở dưới chân Thánh Giá Mẹ đã vững vàng tin tưởng tham phần vào cuộc khổ đau của Chúa Giêsu. Mẹ là Sự Cứu Độ của Dân Thành Rôma, biết được rằng chúng con đang cần đến những gì. Chúng con tin rằng, Mẹ sẽ đáp ứng, như Mẹ đã thực hiện ở Cana xứ Galilê, để niềm vui và hoan lạc được trở lại sau thời khắc thử thách này.

 

Lạy Mẹ của Tình Yêu Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết tuân hợp bản thân mình với ý muốn của Chúa Cha, và làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng con:

Đó là Người đã nhận lấy cho mình những khổ đau của chúng con, cùng gánh vác những nỗi sầu thương của chúng con, để nhờ Thánh Giá, Người mang lại cho chúng con niềm vui Phục Sinh. Amen.

 

Ôi Người Mẹ Thánh của Thiên Chúa, chúng con tìm đến ẩn náu dưới sự chở che của Mẹ. Xin Mẹ đừng chê chối những lời van xin của chúng con - những con người đang bị thử thách  và xin Mẹ hãy giải cứu chúng con cho khỏi mọi hiểm nguy, Ôi Trinh Nữ hiển vinh và diễm phúc. Amen.

 

Kinh Cầu Cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến, đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỉ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ bình trên trời lấy quyền phép Chúa, mà hạ Satan cùng các quỉ dữ đang rong ruổi khắp thế gian làm hại các linh hồn, bắt chúng giam cầm trong hỏa ngục. Amen.

 

Hát một bài kết thúc:

Con Quỳ Trước Nhan Ngài

https://www.youtube.com/watch?v=Y5TTt1YmpNc

1 – Ngài hằng chở che con suốt những tháng năm vất vả, con dâng lời cảm tạ Chúa ơi. Trong tay yêu thương của Chúa ấp ủ Sóng gió không làm con thấy lo âu Vì Chúa luôn che chở con và lòng Ngài xót thương quan phòng.

 

ĐK – Nguyện cầu tới Chúa, ban xuống ơn an bình, con luôn mong Ngài xót thương. Chỉ cần tình yêu của Chúa ở đây Bao phong ba hãi hùng cũng không sợ Chỉ cần tình yêu luôn ở nơi Chúa, con không lo sợ chi bão tố. Tình yêu Chúa ở khắp mọi nơi, bao phong ba hãi hùng cũng không sợ. Vì yêu Chúa luôn ở đây, cho con luôn kiên vững an lòng.

 

2- Giờ này đoàn con đau đớn với biết bao nỗi khổ, trong cơn đại dịch này Chúa ơi. Bao nhiêu tha nhân đang ngày đêm hãi hùng Sống chết với bệnh sao quá đau thương. Lạy Chúa, xin chữa lành con, cuộc đời này phó dâng nơi Ngài.

 

LỜI MẸ NHẮN NHỦ

https://www.youtube.com/watch?v=0Ymuek_TNbw


1. Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Ðức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi.

 

ÐK: Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời: cho nước Việt xinh tươi Ðức Tin sáng ngời.

 

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời, ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui.

 

Vì Ngài Yêu Con

https://www.youtube.com/watch?v=Udy-0IZKSsM


1- Lòng Cha từ bi thương xót thiết tha lòng Cha bao la yêu mến chan hòa. Tình Cha yêu con vượt qua trời cao chiếu soi tâm hồn đam mê tội lỗi

ĐK. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con tình Ngài theo con cho hồn con vui sống. Vì Ngài yêu con, vì Ngài yêu con tình Ngài theo con cho đời con yên hàn.

2- Lòng con cảm mến Thiên Chúa chí nhân lòng con vui sướng dâng Chúa xác hồn tình con yêu Cha tựa như ngàn hoa thắm tươi muôn màu hồn con rực sáng

3- Nguyện xin Cha thương mau đến giúp con nguyện xin Tình Cha ấp ủ tâm hồn. Đời con bơ vơ cậy trông vào ai có Cha đỡ đần tình yêu bừng cháy.

 

Chúa giàu lòng xót thương

https://www.youtube.com/watch?v=GV1yDwZkT8o

 

ĐK. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

 

1. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương.

 

2. Thánh Thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh Thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thập giá Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.

 

LẠY MẸ XIN YÊN ỦI

ĐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

 

1. Ở Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.

 

ĐK: Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.

 

2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con hằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.

 

Kinh Trông Cậy

 

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

 

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

 

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.