Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Giê-su chiến thắng Satan

Tác giả: 
Nguyễn Văn Nội

 

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A (01/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU CHIẾN THẮNG SA-TAN

"Bấy giờ Chúa Giê-su bảo nó rằng:

"Hãy lui đi, hỡi Sa-tan!  Vì có lời đã chép:

'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi,

và chỉ phụng sự một mình Ngài'.

Bấy giờ ma quỷ bỏ Người.

Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Cuộc sống của mỗi người là một cuộc chiến. Cơm áo gạo tiền, thành công, danh tiếng, địa vị, chức vụ là những thứ người ta chỉ có được khi người ta ra sức chiến đấu. Cuộc sống tâm linh của mỗi người càng là một cuộc chiến gay go quyết lệt hơn. Ma quỉ, xác thịt và thế gian là ba thế lực thù nghịch luôn tìm cách cản trở người tín hữu có một đời sống tâm linh thánh thiện, phong phú và sâu sắc. Chính Chúa Giê-su trong cuộc sống trần thế của Người cũng đã phải chiến đấu cam go với ma quỷ và Người đã chiến thắng Sa-tan một cách vẻ vang, oai hùng. Hội Thánh cho chúng ta đọc câu chuyện ”cám dỗ trong hoang địa” (Mt 4,1-11) để chúng ta có thêm sức mạnh khi bước vào Mủa Chay.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

Khi ấy, Chúa Giê-su được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giê-su đáp: "Cũng có lời chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi'".

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giê-su bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Sa-tan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU l4,1-11:

3.1 Chúa Giê-su bị Sa-tan cám dỗ trong hoang địa: Phúc âm theo thánh Mát-thêu viết là Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giê-su vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ. Tin Mừng Mác-cô còn viết mạnh hơn là Thánh Thần đẩy Chúa Giê-su vào hoang địa để chịu Sa-tan cám dỗ. Có thể hiểu thao Thánh Kinh thì việc Chúa Giê-su chịu cám dỗ là nằm trong kế họach nhiệm mầu của Thiên Chúa.

3.2 Chúa Giê-su đã bị Sa-tan cám dỗ về ba tội: một là tội quá xem trọng cơm bánh vật chất mà không quan tâm đến lương thực thiêng liêng; hai là tội thích pho trương lòe thiên hạ; ba là tội tìm kiếm danh vọng của cải thế gian dù phải làm tôi cho ma quỷ.

3.3 Chúa Giê-su đã chiến thắng Sa-tan: Chúa Giê-su đã không mắc lừa Sa-tan; Người đã tình táo đáp trả và chống đỗ các cám dỗ của chúng.  Và Người đã chiến thắng một cách vẻ vang. Vũ khí Người dùng là những lời và giáo huấn của Thánh Kinh.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

4.1 Chúng ta hãy tránh xa các dịp tội: Vì yếu đuối và luôn hướng chiều về tội, trước hết chúng ta phải biết tránh xa dịp tội để không sa vào cơn cám dỗ. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su đã dậy chúng ta cầu xin Chúa Cha đừng để chúng con sa chước cám dỗ.

4.2 Kế đến chúng ta phải biết chạy đến với Chúa Giê-su để có sức mạnh mà chống trả kẻ thù. Sau cùng chúng ta phải biết dùng các phương thế tự nhiên và siêu nhiên để chúng ta có thêm sức mạnh  và sự khôn ngoan để giữ mình được an toàn trong cơn thử thách.

4.3 Sau cùng là chúng ta phải biết dùng các phương thế tự nhiên (ăn chay và hãm mình) và siêu nhiên (cầu nguyện và đón nhận các Bí tích) để chúng ta có thêm sức mạnh và sự khôn ngoan để giữ mình được an toàn trong cơn thử thách.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 4,1-11:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã chiến đầu và chiến thắng Sa-tan. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết rằng: để sống con người không chỉ cần cơm bánh mà còn rất cần đến Lời của Thiên Chúa nữa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết hết lòng  tin tưởng vào Thiên Chúa theo gương Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Hãy lui đi, hỡi Sa-tan! Vì có lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người chỉ biết phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa mọi tín hữu biết chạy đến với Chúa Giê-su để có sức mạnh mà chiến đấu với Sa-tan và chiến thắng chúng!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chiến đầu và chiến thắng Sa-tan.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chạy đến với Chúa Giê-su Con Yêu Dấu  của Cha để chúng con có sức mạnh chiến thắng các cơn cám dỗ do ma quỷ, xác thịt và thế gian dụ dỗ chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài-gòn ngày 28 tháng 02 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội