Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vatican ra mắt “lực lượng đặc nhiệm” để giúp các giám mục ngăn chặn, giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục của giáo sĩ

Tác giả: 
Jos. Tú Nạc, NMS

Vatican ra mắt “lực lượng đặc nhiệm” để giúp các giám mục ngăn chặn, giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục của giáo sĩ

 

 

Một năm sau Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng, Vatican đã trình bày một cách cụ thể tới các hội đồng giám mục trên khắp thế giới nhằm ngăn chặn lạm dụng tình dục hơn nữa: một đội đặc nhiệm.

 

Đó là một nhóm các chuyên gia sẽ giúp các giám mục, giáo dân và giáo đoàn tôn giáo lắng nghe nạn nhân và những người sống sót, giúp đỡ với việc thành lập các linh mục, giáo dân và chị em và cuối cùng dạy cách phản ứng trước những cáo buộc.

 

Andrew Azzopardi, giám đốc của Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương sẽ là điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm ở Roma. Ông sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia giáo luật từ các quốc gia khác nhau.

 

Đức Ông Juan Ignacio Arrieta, Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản lập pháp:

“Lực lượng đặc nhiệm sẽ giúp các tổ chức thiết lập các hướng dẫn.

“Họ sẽ phải chỉ ra trong các hướng dẫn này về cách xử lý các trường hợp, hành vi và thái độ giám hộ. Tất cả những vấn đề này được cung cấp trong các quy tắc. Các giám mục trên khắp thế giới sẽ có câu trả lời và phải áp dụng các quy tắc này. Lực lượng đặc nhiệm sẽ giúp họ với các tài liệu sẽ phục vụ như hướng dẫn để làm theo, như một tài liệu tham khảo cho tất cả.”

 

Cha Fr. Federico Lombardi, điều hành, bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội:

“Những người thành lập nhóm này không làm việc ở cùng một nơi. Họ cũng có thể làm việc ở những nơi khác nhau. Tuy nhiên, điều phối viên, người nhận được yêu cầu giúp đỡ từ các hội đồng giám mục, là người chịu trách nhiệm chuẩn bị một câu trả lời, một nghiên cứu hoặc một đề nghị để trả lời những vấn đề đã nhận được.”

 

Lực lượng đặc nhiệm sẽ không giải quyết các phần pháp lý của các vụ án. Nó đặc biệt dành cho các biện pháp phòng ngừa và giúp đỡ các giám mục, những người không biết phải làm gì, xử lý các trường hợp và tránh những trường hợp tiếp theo trong tương lai.

 

Mặc dù không có văn phòng hoặc trang web cụ thể để giải quyết cho tất cả các hội đồng giám mục, các giám mục có thể gửi bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào đến taskforce@org.va.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn